เกษตรกรปลื้ม! ฝนหลวงฯ ช่วยภัยแล้งเกษตรแปลงใหญ่ จ.เชียงใหม่
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝนและมีความต้องการน้ำให้แก่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสามารถทำให้มีฝนตกลงพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ มะม่วง ลำไย แคนตาลูป และมันสำปะหลัง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่อับฝน มีฝนตกน้อย และไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ความต้องการน้ำจากเกษตรกร โดยสั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันทีหากมี สภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรและป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ภารกิจ 6 เที่ยวบิน 8:40 ชั่วโมงบิน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังอาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ พบว่ามีฝนตกลงในพื้นที่ในวันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เยี่ยมชมสวนมะม่วงเกษตรกรในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เยี่ยมชมสวนมะม่วงเกษตรกรในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงในภูมิภาคอื่นๆ ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำในเขื่อน และสร้างความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้บริเวณจังหวัดตาก และลำปาง ซึ่งมีฝนตกบริเวณอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าไม้พื้นที่เขตอนุรักษ์ด้านตะวันตกของภาคกลาง ซึ่งมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ดังกล่าว ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยในบริเวณดังกล่าว ภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และจันทบุรี ซึ่งทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว วัฒนานคร เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และภาคใต้   โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายลุ่มรับน้ำเขื่อน   แก่งกระจาน พบว่ามีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสาหร่ายบูม ตลอดจนการเติมน้ำให้กับเขื่อนที่มีความต้องการน้ำและพื้นที่ร้องขอรับบริการฝนหลวง เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือทันทีหากมีสภาพเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล และคณะร่วมถ่ายรูปกับเกษตรกรเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล และคณะร่วมถ่ายรูปกับเกษตรกรเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลผลิตจากสวนมะม่วงเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลผลิตจากสวนมะม่วงเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated