รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น สร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน
โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน”

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดโครงการ  “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561  โดยมีนายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR  ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังได้จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” และกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่น ฯ เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมอีกด้วย ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.คเป็นประธานเปิดงาน
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.คเป็นประธานเปิดงาน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ขณะกล่าวรายงาน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ขณะกล่าวรายงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่นฯ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่นฯ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ และคณะ อ.ส.ค. ถ่ายรูปร่วมกันในงานกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่นฯ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ และคณะ อ.ส.ค. ถ่ายรูปร่วมกันในงานกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่นฯ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated