นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เผยโครงการเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน-CP Pork Shop กระจายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง เพื่อส่งต่อเนื้อหมูที่สด สะอาด ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซีพีเอฟ

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในลักษณะ “เถ้าแก่เล็ก” ในโครงการเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน-CP Pork Shop กระจายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง เพื่อส่งต่อเนื้อหมูที่สด สะอาด ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซีพีเอฟ อาทิ ไข่ เนื้อไก่ อาหารแปรรูปต่าง ๆ ถึงมือผู้บริโภคในชุมชน ขณะเดียวกันในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ร้าน CP Pork Shop ได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยเช่นกัน

ร้าน CP Pork Shop สาขาเวียดนาม
ร้าน CP Pork Shop สาขาเวียดนาม

“ตลอด 2 ปี ที่ซีเอฟสนับสนุนอาชีพนี้แก่คนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยที่ต้องการมีอาชีพอิสระเป็นของตนเอง ต่างได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งเถ้าแก่เล็กที่สนใจร่วมโครงการ และกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปัจจุบันซีพีเอฟได้นำโมเดลความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ในเวียดนามมีจุดขาย CP Pork Shop 398 แห่งในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนลาวที่เพิ่งเปิดตัวโครงการขณะนี้มีจุดขาย 18 แห่ง และบริษัทวางแผนที่จะทำโครงการนำร่องในประเทศอื่น ๆ อีก เพื่อสนับสนุนอาชีพแก่คนในประเทศและให้พวกเขาได้เป็นเครือข่ายในการส่งมอบเนื้อสัตว์ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในชุมชนของตนเอง” นายสมพรกล่าว 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาด E-Commerce ของประเทศไทย ที่เติบโตเฉลี่ยถึงกว่าร้อยละ 13 ต่อปี จึงมีแนวความคิดในการต่อยอดความสำเร็จของ CP Pork Shop ด้วยการพัฒนาระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ CP SMART ORDER เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมู ชิ้นส่วนหมู และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยปัจจุบันลูกค้าเถ้าแก่เล็ก CP PORK SHOP สามารถสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ 100% ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก และในอนาคตจะขยายผลไปยังช่องทาง HORECA และร้านอาหารอิสระต่อไป

ซีพีเอฟมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตลอดการผลิตและตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร ที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมถึงได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต้องผ่านโรงชำแหละที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากนั้นจะส่งผลิตภัณฑ์หมูคุณภาพมาจำหน่ายยังจุดจำหน่ายตู้เย็นชุมชน : CP Pork Shop ที่ทุกแห่งเข้าร่วม “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค : ปศุสัตว์ OK” เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากปศุสัตว์ในพื้นที่ว่าเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะตกค้าง 100% เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรปลอดภัยของซีพีเอฟ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated