เทสโก้ โลตัส ผนึกกรมราชทัณฑ์ รับซื้อกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมปลูกโดยผู้ต้องขัง
พัฒนาผลไม้คุณภาพ พร้อมสร้างคนดีคืนสู่สังคม

เทสโก้ โลตัส ผนึกกรมราชทัณฑ์ วางรากฐานอาชีพที่มั่นคงให้ผู้ต้องขังด้วยการให้ความรู้การเพาะปลูกอย่างมืออาชีพ ให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล พร้อมฝึกการค้าขายกับห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมสร้างคนดีคืนสู่สังคม

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ (กลาง) รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส , นางสาวเพลินใจ แต้เกษม (ซ้ายมือ) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายวิเชียร ทองพุ่ม (ขวามือ) ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสหกรรมเขาพริก
นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ (กลาง) รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส , นางสาวเพลินใจ แต้เกษม (ซ้ายมือ) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายวิเชียร ทองพุ่ม (ขวามือ) ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นในการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานและรับซื้อตรงจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมมาโดยตลอด โดยนอกจากจะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่เอื้อมถึง โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการรูปแบบประชารัฐที่รับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรหลายโครงการ จากแหล่งเพาะปลูกทั่วประเทศไทย

นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ได้เล็งเห็นว่าทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกมีพื้นที่เพราะปลูกที่ดี และมีผู้ต้องขังที่มีศักยภาพที่จะพร้อมจะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการกับทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า เพื่อส่งขายให้กับเทสโก้ โลตัส โดยได้มีการปลูกกล้วยหอมทองทั้งหมด 10,180 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และกล้วยน้ำว้าทั้งหมด 6,136 ต้น บนพื้นที่ 58 ไร่ ซึ่งกล้วยทั้งหมดเพาะปลูกโดยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรให้กับผู้ต้องขังได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงหลังจากพ้นโทษไป

กล้วยน้ำว้า พึ่งตัดสด ๆ จากสวนกล้วยทัณฑสถานเกษตรอุตสหกรรมเขาพริก
กล้วยน้ำว้า ตัดสด ๆ จากสวนกล้วยทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนคืนคนดีสู้สังคม เริ่มตั้งแต่ผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำ เป็นภารกิจสวนหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมอาชีพ และให้โอกาสกับผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตได้กลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคม ผ่านโครงการคืนคนดีสู่สังคม และโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ ที่ทางกรมราชทัณฑ์ถึงมี 20 หลักสูตร ทั้งด้านการทำอาหาร ด้านการปลูกชีพ การปลูกผลไม้อย่างกล้วยเพื่อการค้าให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม มีอาชีพที่สุจริตและสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงอบรมพัฒนาจิตใจสำหรับที่มีความบกพร่องด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งกาย อาชีพ และจิตใจ

ทัณฑสถานเกษตรอุตสหกรรมเขาพริก
สื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการทำงานจริง สวนกล้วยทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

“ทั้งนี้เมื่อใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวผู้ถูกขุมขัง ก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ถูกขุมขังได้มีการวางแผนชีวิต เมื่อออกไปแล้วจะปฎิบัติตัวในสังคมได้อย่างไร ไปหางานทำที่ไหน ซึ่งปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มี “ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ” เป็นนโยบายเพื่อช่วยผู้ต้องขังให้มีงานทำ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเช่น เทสโก้ โลตัส ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับนักโทษในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกแห่งนี้” นางสาวเพลินใจ กล่าว

ผู้ต้องขังกำลังตัดแบ่งหวีกล้วย เพื่อเตรียมล้าง
ผู้ต้องขังกำลังตัดแบ่งหวีกล้วย เพื่อเตรียมล้าง

ด้าน นายวิเชียร ทองพุ่ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสหกรรมเขาพริก กล่าวว่าเสริมว่า “ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ทางทัณฑสถาน หรือเกษตรกรที่เพาะปลูก ต้องพบเจอคือเรื่องผลผลิตส่วนใหญ่ที่ปลูกได้ไม่ตรงความต้องการของตลาด ทำให้มีข้อจำกัดในด้านช่องทางการขาย จึงรู้สึกยินดีที่ทาง เทสโก้ โลตัส เข้ามารับซื้อผลผลิตในราคาตลาด และมีซัพพลายเออร์ คือบริษัท วัน บานาน่า ซึ่งปลูกกล้วยขายเทสโก้ โลตัส อยู่แล้ว เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ทำให้เรียนรู้ถึงการปลูกพืชตามที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าในเชิงพาณิชย์ ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานของโมเดิร์นเทรด โดยรายได้จากการขายผลผลิต 50% ใช้ดำเนินการ อีก 50% จะกลับไปที่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นเงินขวัญถุงเมื่อถึงเวลากลับบ้าน ซึ่งเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายการบริหารงานของอธิบดีกรมราชทัณฑ์” 

ผู้ต้องขังช่วยกันล้างกล้วย เตรียมส่งออกขายกับเทสโก้ โลตัส
ผู้ต้องขังช่วยกันล้างกล้วย เตรียมส่งออกขายกับเทสโก้ โลตัส

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับคู่ค้า วัน บานาน่า เข้าส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปลูกพืชที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด มาตรฐานการปลูกอย่างปลอดภัย การวางแผนเพาะปลูก การจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตัองขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังจากพ้นโทษ

“เทสโก้ โลตัส ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ สร้างกำลังใจ และคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเทสโก้ โลตัส ยังคงเดินหน้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรไทยโดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีตลาดที่แน่นอน เรามุ่งมั่นที่จะมอบอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าทุก ๆ วัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนต่าง ๆ ผ่านการเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาศักยภาพ” นางสาวพรเพ็ญ กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated