เกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะตีเม๊าะ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา เผยอาชีพเสริมทดแทนปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการปลูกกล้วยน้ำว้า แปรรูปเป็น กล้วยกวน กล้วยฉาบ ฯลฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอรุณ พายัพทิวา เกษตรอำเภอยะหา และ นางผิว เสาะสุวรรณ ประธานพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะตีเม๊าะ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว นำโดย พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT “รายการ ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้” ในประเด็น “ขนมพื้นบ้าน รวมใจคนสองวัฒนธรรม (ไทยพุทธ และ ไทยมุสลิม)”

นายอรุณ พายัพทิวา (คนกลาง) เกษตรอำเภอยะหา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
นายอรุณ พายัพทิวา (คนกลาง) เกษตรอำเภอยะหา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นอาชีพเสริม

นายอรุณ พายัพทิวา เกษตรอำเภอยะหา และนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต เกษตรตำบล ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม รวมกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นอาชีพเสริมทดแทนปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งให้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้รวบรวมผลผลิต โดยการรับซื้อกล้วยน้ำว้าและกล้วยหินจากสมาชิกและชุมชนใกล้เคียงเพื่อนำมาแปรรูป เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

นางผิว เสาะสุวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
นางผิว เสาะสุวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ให้สัมภาษณ์ พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT …ทำหน้าที่พิธีกรพิเศษในวันนี้

นางผิว เสาะสุวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ กล่าวว่า กลุ่มดำเนินกิจกรรมการแปรรูปกล้วย ได้แก่ กล้วยกวน กล้วยฉาบ และข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า จำหน่ายยังร้านค้าในชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดยะลา สามารถสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรง (การจ้างแรงงาน) และได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม (จำหน่ายผลผลิตกล้วย) ไม่ต่ำกว่า 50 ครัวเรือน

ขั้นตอนการเตรียมทำกล้วยฉาบ
ขั้นตอนการเตรียมทำกล้วยฉาบ
เกษตรกรกำลังทอดกล้วยฉาบ
เกษตรกรกำลังทอดกล้วยฉาบ

จากการสอบถาม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลังจากทำอาชีพหลัก (การกรีดยางพารา) เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม สุดท้ายแล้วยังสร้างความสุขจากการได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผลประโยชน์

สินค้าแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ
สินค้าแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ถ่ายรูปพร้อมสินค้าแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ โชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้า

ข่าวโดย : นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา นางสาวพัชรินทร์ รัตนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated