กลุ่มเกษตรกร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ย้อมสีผ้าจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบมังคุด ใบลองกอง ใบหูกวาง เปลือกหมาก เปลือกขนุน และขมิ้น พร้อมตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางฐานิยา อะยัน เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน น.ส.สีตีคอตีเย๊าะ ยะมาแล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นางสารีเพาะ เด็งสาแม ประธานพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร เลขที่ 2/1 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าดูงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าดูงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT (ส่วนกลาง) “รายการ ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้” ในประเด็น “ผลสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ที่มีต่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร” สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทำกิจกรรมย้อมสีผ้าจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบมังคุด ใบลองกอง ใบหูกวาง เปลือกหมาก เปลือกขนุน และขมิ้น พร้อมสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์ภายในกลุ่ม

ขั้นตอนการย้อมผ้าสีสมุนไพร
ขั้นตอนการย้อมผ้าสีสมุนไพร
ขั้นตอนการย้อมผ้าสีสมุนไพร
ขั้นตอนการย้อมผ้าสีสมุนไพร

ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิกจำนวน 25 คน สามารถผลิตผ้าย้อมสีสมุนไพรพร้อมตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าคลุมผมสตรี ผ้ากันเปื้อน หมวก รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง กระเป๋าเอนกประสงค์ เป็นต้น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำลังตัดเย็บผ้าสีสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำลังตัดเย็บผ้าสีสมุนไพร

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน โดยการลดรายจ่ายจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกซึ่งสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ เดือนละประมาณ 3,000 – 10,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-8323287 ช่องทาง Facebook : Ummee Desinge และช่องทาง Line ID : Sarepa223

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดยะลา ถ่ายรูปพร้อมสินค้าผ้าสีสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดยะลา ถ่ายรูปพร้อมสินค้าผ้าสีสมุนไพร

ข่าวโดย : นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา นางสาวพัชรินทร์ รัตนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated