รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าน) ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นำโดย คุณฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า , คุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน และคณะบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรของสถาบันให้มีมาตรฐาน และขยายตลาดผู้บริโภค นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารประจำท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามโครงการกินทั่วไทยไปให้ถึงกับไทยสมายล์ ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ถ่ายรูปร่วม คุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ถ่ายรูปร่วมกับ คุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated