วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิปัญญาบัตรให้แก่ทายาทเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ซึ่งมีผู้ผ่านหลักสูตรการอบรม 103 คน โดยเรียนรู้เรื่องการจัดการระบบการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า การจัดการตลาดสมัยใหม่โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกปฏิบัติจริงจากฟาร์มตัวเองเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ เป้าหมายโครงการมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสืบสานอาชีพต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมจำเนียรสารชั้น 24 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิปัญญาบัตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิปัญญาบัตร
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.
นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล ให้ความสนใจกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ที่กำลังบรรยาย
นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล ให้ความสนใจกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ที่กำลังบรรยาย
บรรยากาศการมอบวุฒิปัญญาบัตร ให้แก่ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 4
บรรยากาศการมอบวุฒิปัญญาบัตร ให้แก่ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 4
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated