นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของครูบัญชีอาสา เพื่อประเมินผลและวางแผนการพัฒนาการทำบัญชีต่อไปในอนาคต

 นายโอภาส ทองยงค์ ขณะให้ความสนใจการบรรยายของครูบัญชีอาสา
นายโอภาส ทองยงค์ ขณะให้ความสนใจการบรรยายของครูบัญชีอาสา

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำบัญชีมีความจำเป็นอย่างมากต่อเกษตรกร เพราะจะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงรายรับรายจ่ายต่อเดือนทั้งหมด ซึ่งจะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่ารายได้ต่อเดือนจะได้เท่าไหร่ และรายจ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็น ทำให้เกษตรกรวางแผนการใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถใช้บัญชีมาวางแผนการทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไป เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และวางแผนการตลาดได้ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนเกษตรกรมาโดยตลอด

นายโอภาส ทองยงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของครูบัญชีอาสา
นายโอภาส ทองยงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของครูบัญชีอาสา

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาการทำบัญชีสู่มือถือผ่านแอปพลิเคชัน smart me เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการทำบัญชีได้สะดวกมาขึ้น และเพื่อพัฒนาสู่การเกษตรไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปในอนาคต

แปลงนาเกษตรกรที่ใช้เครื่องจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
แปลงนาเกษตรกรที่ใช้เครื่องจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมถ่ายรูปกับครูบัญชีอาสา และเกษตรกร
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมถ่ายรูปกับครูบัญชีอาสา และเกษตรกร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated