เตรียมพบกับ! โปรแกรม Agrifuture Insights เปิดตัวที่แรกของโลกในไทย 22-24 ส.ค. นี้ ไบเทค กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกษตร และอัครราชทูตฝ่ายเกษตร เยี่ยมชมงาน AGRITECHNICA ในเยอรมัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย / แฟรงเฟิร์ต เยอรมนี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกหน้าพัฒนาวงการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเปิดตัวโปรแกรม Agrifuture Insights งานสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างเจาะลึก นำมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก โดยร่วมมือกับองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (ดีแอลจี) ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับหนึ่งอย่าง AGRITECHNICA ภายใต้ชื่อ AGRITECHNICA ASIA 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

ภายใต้โปรแกรม Agrifuture Insights ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิตสินค้าเกษตรที่น่าสนใจสำหรับภาคเกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญมากกับหัวข้อสัมมนา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับเกษตรกรท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ขึ้นกล่าวที่งาน AGRITECHNICA 2017
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ในขณะนั้น) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ขึ้นกล่าวที่งาน AGRITECHNICA 2017

ที่มาของโปรแกรม Agrifuture Insights เกิดจากวิสัยทัศน์ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ซึ่งในขณะนั้น ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกษตรจากกระทรวงเกษตรฯ และอัครทูตฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ – อัตรราชทูต ชุมเจตน์ กาญจนเกษร ศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2017 ณ ประเทศเยอรมนี และร่วมหารือกับองค์การเกษตรเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรของไทยให้ก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับสากล  มุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานใหม่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านงานสัมมนาเชิงลึกสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 โดยเฉพาะ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวคำปราศรัย ภายในงานประชุม AgriMachinery International Conference ในงาน AGRITECHNICA 2017 ภายใต้หัวข้อ “เครื่องจักรกลการเกษตรสัญชาติยุโรปจะตอบโจทย์ต่อการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนได้หรือไม่? ว่า “บริษัทชั้นนำจากทวีปฝั่งตะวันตกหลายแบรนด์ ได้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว โดยมีงาน AGRITECHNICA ASIA เป็นตลาดแห่งแรก แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย”

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้านการลงทุนในภาคเกษตรกรรมของไทย โดยมีแผนดำเนินงาน และส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ และโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการพึ่งพาแรงงานในภาคการเกษตร”

ภาพการเยี่ยมชมงานพร้อมทีมงาน DLG ที่งาน AGRITECHNICA 2017
การเยี่ยมชมงานพร้อมทีมงาน DLG ที่งาน AGRITECHNICA 2017

อนึ่ง Agrifuture Insights เป็นโปรแกรมนำร่องขององค์กรการเกษตรแห่งเยอรมนี ในการสำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรในระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทย จะเป็นประเทศแรกที่ได้เข้าร่วมและเปิดตัวโปรแกรม

“ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับทางองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน นี้ นับเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้พันธกิจระหว่างประเทศเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม งานสัมมนาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  โดยประเทศไทย เป็นประเทศแรกของโลกสำหรับโปรแกรม Agrifuture Insights เพราะเรามีความมั่นใจในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับเกษตรอย่างยั่งยืน” เจน เครเมอร์ (Jens Kremer) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีแอลจี เซอร์วิส กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated