“เกษตรอคาเดมี”
“เกษตรอคาเดมี” เปิดห้องเรียนกลางสวนกล้วยคาเวนดิชที่สุพรรณบุรี เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

กล้วยคาเวนดิชเรียนรู้จากของ(สวน)จริงรุ่นที่ 1 ผ่านพ้นไปแล้วด้วย 10 บทเรียน ทั้งทฤษฎีและสาธิตให้เห็นกันจะจะ จากเกษตรกรผู้ปลูกจริงและผู้รับซื้อผู้เรียนมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับนำไปปรับใช้ได้

การจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยเกษตรอคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่แตกหน่อมาจากเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และเกษตรโว้ย(VOICE) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และ Good Banana Thailand ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับซื้อ

ลุงพร เกษตรก้าวไกล
“ลุงพร เกษตรก้าวไกล” ในฐานะตัวแทนผู้จัด บอกถึงวัตถุประสงค์การจัด พร้อมกับแนะนำผู้เข้าอบรมเรียนรู้และวิทยากรให้รู้จักกัน

การศึกษาเรียนรู้ยึดหลัก เรียนรู้จากของจริง คือเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ตั้งแต่การปลูก การจัดการแต่ละขั้นตอน ไปจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรจุลงกล่องเพื่อส่งออก มีทั้งหมด 10 บทเรียน โดยมีคุณแดงสมหมาย แสนฮั้ว คุณกบจิตญาชนีย์ ผิวอ่อนดี คุณโยภิญโญ คำวงศ์วาลย์ และเฮียอ้วนพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ดังนี้

การอบรมเรียนรู้เข้มข้นจากสวนจริงๆ
การอบรมเรียนรู้เข้มข้นจากสวนจริงๆ

บทเรียนที่ 1. รู้ทันการปลูก-การเตรียมแปลงปลูก การออกแบบวางผัง ควรปลูกแบบขุดร่องน้ำหรือแบบพื้นเรียบ การปรับสภาพดิน ดินที่เหมาะสม ขนาดหลุมปลูก ระยะปลูก พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้กี่ต้น ต้องปลูกช่วงไหนจึงจะเหมาะสม

บทเรียนที่ 2. รู้ทันพันธุ์กล้วย-ทำไมต้องกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลักษณะพันธุ์หรือต้นกล้าที่ดี แหล่งพันธุ์กล้วย ราคา ขนาดอายุต้นพันธุ์ที่เหมาะสม

ขุดหลุมปลูกกล้วยกันจริงๆ
ขุดหลุมปลูกกล้วยกันจริงๆ

บทเรียนที่ 3. รู้ทันระบบน้ำ-ระบบน้ำที่เหมาะสม ปริมาณน้ำที่จะต้องใช้มากน้อยเพียงใด ระบบน้ำที่ดีควรเป็นเช่นไร การให้น้ำแต่ละระยะมากน้อยแค่ไหน

บทเรียนที่ 4. รู้ทันระบบปุ๋ย-ปุ๋ยที่เหมาะสมแต่ละระยะ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี วิธีการใส่ปุ๋ย ปริมาณใส่ต่อครั้ง สูตรปุ๋ยแต่ละระยะ ควรใส่กี่วันครั้ง วิธีการสั่งซื้อปุ๋ยมีระบบจัดซื้ออย่างไร

บทเรียนที่ 5. รู้ทันโรคแมลง-โรคแมลงที่สำคัญ วิธีสังเกตเมื่อเกิดโรคแมลง ป้องกันและแก้ไขอย่างไร การใช้สารเคมีกำจัดมีวิธีการอย่างไร สารเคมีที่ใช้คือตัวไหนบ้าง มาตรฐานการใช้แต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด ระยะไหนที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

สาธิตขั้นตอนการห่อกล้วยและสวมถุงคลุมกล้วย
สาธิตขั้นตอนการห่อกล้วยและสวมถุงคลุมกล้วย

บทเรียนที่ 6. รู้ทันการจัดการ(ตั้งแต่กล้วยแทงปลีจนถึงตัดได้)-การไว้หน่อ การไว้ผล การไว้ใบ การตัดปลี การเด็ดเกสร การห่อหุ้มคลุมถุง การสังเกตกล้วยที่แก่ตัดได้ การนับวันตัดได้ การตัดกล้วย การขนส่งจากสวน รวมทั้งบ่มกล้วย

บทเรียนที่ 7. รู้ทันแรงงาน-วิธีการฝึกแรงงานที่ดี คุณสมบัติของแรงงานที่เหมาะสม การวางแผนงานแต่ละระยะ ควรใช้แรงงานกี่คนจึงจะเหมาะสม อัตราค่าจ้างแรงงาน ปัญหาแรงงาน

ดูการทำความสะอาดกล้วยก่อนที่จะนำไปชั่งน้ำหนักและบรรจุใส่กล่องเพื่อส่งออก
ดูการทำความสะอาดกล้วยก่อนที่จะนำไปชั่งน้ำหนักและบรรจุใส่กล่องเพื่อส่งออก

บทเรียนที่ 8. รู้ทันส่งออก/แพคกิ้ง-มาตรฐานกล้วยที่ได้เกรดส่งออก ขั้นตอนการชำแหละกล้วยเป็นหวีๆ การทำความสะอาดกล้วย การชั่งน้ำหนักกล้วย วิธีการบรรจุกล้วยลงกล่อง กระบวนการส่งออกก่อนถึงมือผู้บริโภค

กล้วยที่รอการชำแหละเป็นหวีๆ
กล้วยที่รอการชำแหละเป็นหวีๆ

บทเรียนที่ 9. รู้ทันผู้รับซื้อ/ส่งเสริม-ตรวจเช็คอย่างไรว่าบริษัทรายไหนที่ไว้ใจได้ สัญญาที่ให้ไว้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง เงื่อนไขต่างๆ ราคากล้วยที่ขายได้ขึ้นลงอย่างไร ระบบการชำระเงิน

บทเรียนที่ 10. รู้ทันต้นทุน/กำไร-วิธีการบริหารจัดการต้นทุน เช่น ต้นทุนปุ๋ย สารเคมี แรงงาน ถุงห่อหุ้มกล้วย ฯลฯ เฉลี่ยต้นทุนต่อต้นต่อไร่ ต่อต้น รวมทั้งกำไรที่ควรจะได้รับ

ให้ความสนใจกับกล้วยที่กำลังแทงปลี...ดูว่าปลีที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร
ให้ความสนใจกับกล้วยที่กำลังแทงปลี…ดูว่าปลีที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร

ทั้งหมดคือบทเรียน รู้ทัน กล้วยคาเวนดิช ซึ่งในบางบทเรียนจะมีการสาธิต เช่น การขุดหลุมปลูกและการปลูกที่ดี ระบบน้ำพุ่ง การเด็ดเกสร การไว้ผล การไว้ลูกฮีโร่ การห่อกล้วย การแพคกิ้ง/ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนบรรจุลงกล่อง ฯลฯ

สำหรับสมาชิกผู้ที่ศึกษาเรียนรู้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ความรู้ครบถ้วน ได้เห็นขั้นตอนการจัดการที่เป็นของจริง จากที่ได้อ่านได้ศึกษาในตำราเพียงอย่างเดียวพอได้มาเห็นของจริงก็ทำให้เข้าใจมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก คิดว่าเป็นกล้วยที่ต้องอาศัยการจัดการ หากไม่รู้จริงก็ยากที่จะปลูกได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ ในการมาศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้ทุกคนไม่ได้มาเดี่ยวแต่มาพร้อมทีมงาน นั่นหมายถึงว่าเตรียมความพร้อมมาดีทีเดียว

ถ่ายภาพร่วมกัน
ถ่ายภาพร่วมกัน

ในนามผู้จัด เกษตรอคาเดมี ขอขอบคุณทีมวิทยากร และสมาชิกผู้ศึกษาเรียนรู้ทุกท่าน หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ในรุ่นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 3090599 (ลุงพร) ,089 0558607 (น้องเบียร์) คาดว่าจะมีเปิดอีก 1 รุ่น เนื่องจากรุ่นที่ผ่านหลายคนบอกว่าตรงกับช่วงตรุษจีน โปรดติดตามหรือลงชื่อจองไว้ครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated