พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (คนกลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 23 ก.พ.61 ณ จังหวัดสกลนคร พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมป่าครอบครัว เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม. จ.สกลนคร ให้การต้อนรับโดย นายอำเภอพรรณานิคม , เครือข่ายอินทร์แปง เครือข่าย ทสม. , เครือข่ายส่งเสริมคนดีเมืองสกลนคร , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำท้องที่ , ผอ.ทสจ.สกลนคร. , ผอ.ทสจ.บึงกาฬ , หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้า หน่วยงานสังกัดกระทรวง ทส.ในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี

ภาพบรรยากาศภายในงาน
ภาพบรรยากาศภายในงาน
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
ผลผลิตจากป่าครอบครัว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated