ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้เอกลักษณ์ชื่อดังอำเภอเกาะช้าง ที่ผ่านการตรวจพบว่า มีสารไอโอดีน และวิตามีนอี สูงกว่าทุเรียนชะนี ที่ปลูกในพื้นที่อื่น
ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้เอกลักษณ์ชื่อดังอำเภอเกาะช้าง ที่ผ่านการตรวจพบว่า มีสารไอโอดีน และวิตามีนอี สูงกว่าทุเรียนชะนี ที่ปลูกในพื้นที่อื่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กพ. 2561 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ประชุมหารือร่วม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำโดย นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมส่งเสริมการทำตลาดผลผลิตของทุเรียนชะนีเกาะช้าง ในปีการผลิต 2561 โดยใช้กลไกประชารัฐรักสามัคคี ร่วมบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุเรียนชะนีเกาะช้างสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 250 บาท
ทุเรียนชะนีเกาะช้างสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

ทั้งนี้ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง เป็นผลไม้เอกลักษณ์ชื่อดังของพื้นที่อำเภอเกาะช้าง ที่ผ่านมาจากการนำเนื้อทุเรียนชะนีเกาะช้างไปตรวจพบว่า มีสารไอโอดีน และวิตามีนอี สูงกว่าทุเรียนชะนีที่ปลูกในพื้นที่อื่น เนื่องจากความแตกต่างของดินดั้งเดิมของเกาะช้างเกิดจากภูเขาไฟ ประกอบกับอยู่บนเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเล กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชะนีเกาะช้าง จึงรวมกลุ่มกันผลิตทุเรียนคุณภาพในนามกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้างแปลงใหญ่ ตามนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ใช้กลไกลประชารัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการตลาดของทุเรียนเกาะช้าง ทั้งการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การนำไปแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ในปีนี้ทางจังหวัดมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่สนใจทุเรียนชะนีเกาะช้างเดินทางมาชิมทุเรียนถึงในแหล่งผลิตที่เกาะช้างจึงได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการประมาณการผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้างในปีนี้ พบว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 200 ตันเท่านั้น คาดว่าผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้างจะสามารถทำราคาจำหน่ายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ที่สามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated