“เกษตรสมองอุดร”
กลุ่มเกษตรกรอุดรธานี รวมตัวภายใต้ชื่อ “เกษตรสมองอุดร” พัฒนาธุรกิจเกษตร

เกษตรกรคนรุ่นใหม่ต่อยอดจากการอบรมนวัตกรรมของจุฬาฯ รวมกลุ่มเกษตรกรอุดรธานี ภายใต้ชื่อ “เกษตรสมองอุดร” แบ่งหน้าที่บริหารจัดการทั้งในส่วนของฟาร์มตนเองและการส่งเสริมให้ความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันหันมาใส่ใจในการเลือกซื้อผักผลไม้ปลอดสารมากยิ่งขึ้น

นางสาวอารยา ศรีจารนัย
นางสาวอารยา ศรีจารนัย เกษตรกรคนรุ่นใหม่ชาวอุดรธานี ในกลุ่ม “เกษตรสมองอุดร”

เน้นพัฒนาให้มีสินค้าหลากหลาย ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งตรงถึงบ้าน มากไปกว่านั้น ทางกลุ่มยังได้นำผลผลิตมาต่อยอด แปรรูปเป็นอาหารสุขภาพพร้อมทาน ให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวก และที่ไม่ธรรมดาคือ มีอาหารสุขภาพพร้อมทานสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ดูแลโดยนักโภชนาการอีกด้วย

นางสาวอารยา ศรีจารนัย หนึ่งในเกษตรกร กลุ่มเกษตรสมองอุดร กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมโครงการ SIAM  INNOVATION DISTRICT” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายใน milestone เรื่องการสร้าง community สุขภาพและทรัพยากรอาหารที่ยั่งยืน จึงเกิดไอเดียแบ่งกลุ่ม community ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีคอนเซปทั้งหมดคือ การพัฒนาคน ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างเช่น BNK48 วงไอดอลที่ฝนชื่นชอบ รวมถึงน้องแก้ว BNK48 หนึ่งในสมาชิกที่เป็นแรงบันดาลใจ

เกิดความคิดต่อยอดไอเดียในการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความสนุกสนานมีการสื่อสารทูเวย์มากยิ่งขึ้น และทำให้เป็นโมเดลสำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร จากการติดตาม สมาชิกในวงไม่ได้เก่งในทุก ๆ ด้านตั้งแต่เข้ามา ทุกคนมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่าง แต่พอรวมกันก็ช่วยส่งเสริมกันและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนการรวมกลุ่มเกษตรสมองอุดร แต่ละคนจะมีความถนัดในการผลิต มีจุดเด่นของผลผลิตที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถแบ่งหน้าที่และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะความแตกต่างไม่ได้ทำให้เข้ากันไม่ได้ แต่ทำให้เกิดแรงผลักดันที่มีพลังบวก ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้

เกษตรกรกำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
เกษตรกรกำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

และด้วยความที่เราทำฟาร์มออแกนิค เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง เพราะทุกวันนี้ ระบบนิเวศน์ถูกทำลายจากการใช้สารเคมีมานาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว และโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บวกกับการเป็นเกษตรกรได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรจริง ๆ ไม่ใช่หาผลประโยชน์ เลยได้ปรึกษากับเกษตรกรรุ่นพี่มากความสามารถและประสบการณ์อย่างพี่กาญจนาและพี่จักรินทร์ วางแผนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอย่างมั่นคงยั่งยืน และจะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง facebook เกษตรสมองอุดร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated