จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกตลาดต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป

จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงกว่า 2,500 ไร่ ผลผลิตรวมกว่า 4 พันตัน มูลค่าเฉียด 70 ล้านบาท เกษตรกรในพื้นที่หันรวมกลุ่มผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป นับเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกร

ภายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
ภายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตร ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ซึ่งจากการติดตามสินค้าเกษตรทางเลือกของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4) พบว่า จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตมะม่วง ปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นพืชทางเลือก เช่น มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ และมหาชนกที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน  และประเทศแถบยุโรป

มะม่วงน้ำดอกไม้สดๆจากต้น
มะม่วงน้ำดอกไม้สดๆจากต้น

ปัจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง ได้แก่ อำเภอหนองกุงศรี ห้วยเม็ก ท่าคันโท ร่องคำ ยางตลาด และกมลาไสย จำนวน 2,532 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 1,728 ไร่ ผลผลิตรวม 4,463 ตัน มูลค่า 69.94 ล้านบาท มะม่วงที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกส่งไปขายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี โดยมีบริษัทเอกชนรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรในปริมาณไม่จำกัด ขอเพียงสามารถผลิตมะม่วงให้ได้ตามคุณภาพเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมะม่วงน้ำดอกไม้เกษตรกรสามารถขายส่งบริษัทรับซื้อได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.16 บาท ส่วนมะม่วงมหาชนก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.7 บาท

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ สศท.4 ถ่ายรูปกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้
นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ สศท.4 ถ่ายรูปกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

ด้าน นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ สศท.4 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลสำราญ ณ เลขที่ 215 หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสุดจรัส พันกุล เป็นประธาน ซึ่งมีการผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลสำราญ เริ่มจดทะเบียนดำเนินการเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 147 ราย พื้นที่เพาะปลูกมะม่วงประมาณ 1,700 ไร่ มะม่วงที่ปลูกมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 เขียวเสวย และโชคอนันต์ เป็นต้น แต่พันธุ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับประเทศส่งออกจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งมะม่วงที่นี่จะเป็นที่นิยมและเป็นที่ติดใจในตลาดต่างประเทศ ทั้งด้านรสชาติ และลักษณะเนื้อมะม่วงแน่น

ภายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
ภายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้

สำหรับปี 2559/60 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลสำราญ มีพื้นที่ให้ผลผลิตมะม่วงประมาณ 800 ไร่ ผลผลิตส่งออก 333.78 ตัน มูลค่า 6.2 ล้านบาท ส่งออกผ่านบริษัทไปประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป และสามารถผลิตมะม่วงนอกฤดูได้ ซึ่งใน 1 ปี มีผลผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 10 เดือน (ยกเว้นเดือนกันยายน-ตุลาคม) มีการแนะนำให้สมาชิกกลุ่มเพาะพันธุ์มะม่วงป่าเป็นต้นตอ และทำการเสียบกิ่งเมื่ออายุต้นตอได้ประมาณ 1 ปี หลังจากเสียบยอดแล้วอีกประมาณ 3 ปี ก็จะได้ผลผลิต มีการบริหารจัดการน้ำโดยการใช้น้ำบาดาล และมีแนวคิดที่ว่าทำการผลิตแบบคุณภาพและตามความต้องการของตลาด รวมกลุ่มโดยยึดการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเรื่องการทำมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกลุ่มวิสาหกิจ  สามารถติดต่อได้ที่คุณสุดจรัส พันกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลสำราญ ซึ่งยินดีที่จะให้คำแนะนำได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09 9931 9508

มะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดกาฬสินธุ์
มะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดกาฬสินธุ์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated