นิสสัน พาลุยแก้วพะเนาว์ฟาร์ม “ตนเองอยู่ได้ ชุมชนก็อยู่ได้”
นิสสัน พาลุยแก้วพะเนาว์ฟาร์ม ของคุณปลิว - พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ ที่จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง : เด็กเกษตรโว้ย

มหาสารคาม – วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) – ต้องตื่นเช้ากันเป็นพิเศษ เพราะว่านิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้นัดหมายสื่อมวลชนเกษตรร่วม 20 ชีวิตออกเดินทางไปยังขอนแก่นและเป้าหมายอยู่ที่มหาสารคาม เพื่อไปดู เกษตรกรต้นแบบนายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ ที่น้อมรับคำสอนการพึ่งพาตนเองของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จ

ก่อนที่จะรู้ว่าประสบความสำเร็จอย่างไร ขอกล่าวถึงที่มาที่ไป…นิสสันได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ผ่านโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียงโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และจะดำเนินไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561 เป้าหมายของกิจกรรมคือการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สื่อมวลชนรวมตัวที่โชว์รูมนิสสันขอนแก่น
สื่อมวลชนรวมตัวที่โชว์รูมนิสสันขอนแก่น

จุดแรกของการเดินทางไกลครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้ไปรวมตัวกันที่ โชว์รูมนิสสันขอนแก่น จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อ.ยางสีสุราช อันเป็นที่ตั้งของแก้วพะเนาว์ออแกนิคฟาร์ม ของคุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ คนหนุ่มรุ่นใหม่วัย 26 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ‘Young Smart Farmer’ จากดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณปลิว กำลังบรรยายเรื่องราวของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม ให้กับสื่อมวลชนรับฟัง
คุณปลิว กำลังบรรยายเรื่องราวของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม ให้กับสื่อมวลชนรับฟัง

คุณพงษ์พัฒน์ หรือ คุณปลิว เล่าให้ฟังว่าตนเองจบจาก ม.เกษตรแม่โจ้ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอิสราเอล จบออกมาก็ทำงานประจำอยู่พักหนึ่ง จากนั้นหันมาทำเกษตรผสมผสาน “หลายคนบอกว่าเรียนมาทำได้แค่นี้หรือ…หาว่าผมบ้าก็มี” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องความพอเพียง ซึ่งในการทำเกษตรที่เน้นการปลูกผัก 7 อย่าง ให้แต่ละอย่างมีหน้าที่ป้องกันดูแลกันและกัน “ผมปลูกผักผสมผสานสลับร่องกันเพื่อให้แมลงเกิดความสับสน จำไม่ได้ว่าผักไหนอยู่แปลงไหน” พร้อมกับที่ได้ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้จนเกิดความแม่นยำในการเก็บเกี่ยว รวมถึงระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำกระจายไปสู่พืชอย่างสม่ำเสมอ และยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ผ่านโครงการ “ธนาคารต้นไม้” ที่ให้นักเรียนในชุมชนมาช่วยกัน

แปลงปลูกผักของชุมชน ซึ่งใช้ต้นแบบของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม
แปลงปลูกผักของชุมชน ซึ่งใช้ต้นแบบของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม

“ผมคิดว่าทุกคนควรรักในสิ่งที่ตัวเองทำและมีความมุ่งมั่น เพื่อจะได้นำไปสู่ความสำเร็จและไปถึงจุดหมายที่ต้องการ ผมรักในสิ่งที่ตัวเองทำและพร้อมมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน…ทุกเช้าผมตื่นตั้งแต่ตี 3 เพื่อมาขายผลผลิต ผมมีวิธีการจัดส่งผักให้สดตลอดเวลา และได้แบ่งปันวิธีนี้ให้กับเกษตรกรผู้อื่น เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี ผมหวังว่าสิ่งที่ผมทำจะช่วยสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรรุ่นต่อไปมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีชีวิตที่ดีขึ้น” คุณปลิว กล่าว

ชาวบ้านในชุมชนปลูกผัก ในแปลงของตนเอง
ชาวบ้านในชุมชนปลูกผัก ในแปลงของตนเอง

การทำเกษตรแบบ แกล้งแมลง ได้สร้างชื่อให้คุณปลิว ดังระเบิดระดับประเทศ ทำให้ถนนทุกสายมุ่งมาที่ฟาร์มเพื่อทำการศึกษาดูงานไม่ขาดสาย และในที่สุด แก้วพะเนาว์ออแกนิคฟาร์ม ก็เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในฐานะสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกษตรผสมผสานที่ทางหน่วยราชการให้การสนับสนุน จนพื้นที่น้อยๆที่พ่อแม่เจียดให้มาไม่พอเพียงก็ได้ขยายไปสู่พื้นที่ของชุมชน

“ผมคิดว่าเมื่อเราทำมาได้ถึงจุดหนึ่งก็ทำให้เรามีหลักการเกษตรที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สนใจ จากที่เราทดลองทำด้วยตนเองก็พบว่านี่คือหนทางสร้างความยั่งยืนในเรื่องอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้”

คุณปลิว บอกเล่าเรื่องราวของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม ในห้องเรียนกลางสวนไผ่
คุณปลิว บอกเล่าเรื่องราวของแก้วพะเนาว์ฟาร์ม ในห้องเรียนกลางสวนไผ่

แรกเริ่มคนในชุมชนก็ไม่ยอมรับ แต่ด้วยความสามารถของคุณปลิวก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนยอมรับและขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆอย่างรวดเร็ว เราอยู่ได้แล้วก็อยากให้คนในชุมชนอยู่ได้ด้วย และหากขยายไปยังชุมชนอื่นๆทั่วประเทศก็จะยิ่งอยู่ได้ ทุกวันนี้ที่แก้วพะเนาว์ฟาร์มไม่ได้มีแค่รายได้จากการขายผักได้ทุกวัน แต่ยังเปิดเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร มีบริการอาหารพื้นบ้านฝีมือของชาวบ้าน เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้มาเยือนมากๆ

ผู้เขียนรู้สึกประทับใจในความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของคุณปลิวยิ่งนัก คิดอยู่ในใจว่าถ้าเกษตรกรไทยมีความคิดอ่านและปฏิบัติตนแบบคุณปลิวตั้งแต่อายุน้อยๆจะทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรเจริญได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

คุณชัยกฤต เทภาสิต
คุณชัยกฤต เทภาสิต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นิสสัน มอเตอร์ฯ

ในตอนท้ายได้ฟังคุณชัยกฤต เทภาสิต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นิสสัน มอเตอร์ฯ กล่าวถึงคุณปลิวว่า เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นไอดอลของเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ‘Young Smart Farmer’ เนื่องจากคุณใส่ใจชุมชนอย่างมากและได้ผสมผสานเทคโนโลยีมายังงานที่ทำเพื่อผลิตผลที่ดีที่สุดและสร้างความมั่นคงต่ออาชีพเกษตรกร

“สำหรับนิสสัน เราใส่ใจในทุกๆความต้องการของลูกค้าซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าชาวไทยผ่านเทคโนโลยีการเคลื่อนที่อัจฉริยะ นิสสัน อินเทลลิเจนท์ โมบิลิตี้ (Nissan Intelligent Mobility) โดยการเดินทางครั้งนี้เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในการถ่ายทอดคำสอนและอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวไทย และถ่ายทอดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสาน” คุณชัยกฤต กล่าว

สื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกับคุณปลิว และผู้บริหารนิสสัน
สื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกับคุณปลิว และผู้บริหารนิสสัน

การเดินทางครั้งนี้ ผู้เขียน เกษตรก้าวไกล ได้ทดลองขับขี่รถยนต์ นิสสัน นาวารา รุ่นปี 2018 คันหมายเลข 1 นำหน้าคู่กับน้องผู้สื่อข่าวจาก เกษตรกรก้าวหน้า ซึ่งมีความรู้เรื่องรถพอสมควร เราได้สรุปตรงกันว่า ภาพรวมของรถดูดี สมรรถนะสมบุกสมบัน เป็นรถกระบะที่ได้ออกแบบมาให้อยู่เคียงคู่กับความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไทยที่เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น

รถกระบะรุ่นนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่ทันสมัย เช่น ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (Around View Monitor หรือ AVM) และถุงลมนิรภัย 7 จุดที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ 4WD เป็นรถกระบะที่นิยมในหมู่เกษตรกรเนื่องจากมีแชสซีส์เหล็กกล้าที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีซึ่งรองรับแรงการบรรทุกหนักและการใช้งานอย่างสมบุกสมบันในทุกสภาพถนนอันนี้คือข้อมูลของรถที่สามารถสัมผัสได้จริง

นอกจากจะเป็นรถกระบะที่มีประสิทธิภาพสูง นาวารายังมีห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบาย นาวาราขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด 2.5 ลิตรและให้กำลังสูงสุดที่ 190 แรงม้า นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครบครันภายใต้แนวคิด Intelligent Safety Shield ไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (Vehicle Dynamic Control หรือ VDC) ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (Hill Start Assist หรือ HSA) และระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (Hill Descent Control หรือ HDC) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

นิสสันนาวารา รุ่นปี 2018
นิสสันนาวารา รุ่นปี 2018 นำขบวนตะลุย แก้วพะเนาว์ฟาร์ม

ขอขอบคุณ นิสสัน มอเตอร์ฯ ที่นำพาไปให้ได้พบกับเกษตรกรต้นแบบในครั้งนี้ และขอขอบคุณภาพประกอบอันสวยงามในกิจกรรมครั้งนี้ โดยกล้องโกโปร จากบริษัท เมนทาแกรม จำกัด และบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรร่วมของนิสสัน ที่ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงตลอดการเดินทาง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated