ซีพีเอฟ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” และ “ปศุสัตว์ OK”
ซีพีเอฟ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” และ “ปศุสัตว์ OK” เพิ่มความมั่นใจผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดโรค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

8 กุมภาพันธ์ 2561 – ปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเขตมีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ปีก ที่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี 2 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” และ “ปศุสัตว์ OK” เพิ่มความมั่นใจประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดโรค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายธีรยุทร พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ

นายธีรยุทร พัชรมณีปกรณ์
นายธีรยุทร พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

นายเฉลิมชัย โรจน์นครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนผู้ประกอบการในการผลิตเนื้อสัตว์ต่างเร่งการผลิตเพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ กรุงเทพมหานครจึงมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตในช่วงเวลานี้เข้มงวดขึ้น เพื่อดูแลให้สถานประกอบการ และโรงงานแปรรูปอาหารมีกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ปลอดจากการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค เป็นไปตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” โดยสำนักงานเขตมีนบุรีร่วมมือกับปศุสัตว์พื้นที่ ในการตรวจสอบสภาพของโรงงาน สายการผลิต และเจ้าหน้าที่ผลิต ตรวจสอบการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ และกำกับดูแลให้สถานประกอบการดำเนินการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อไก่ไปไหว้เทพเจ้า และบริโภคเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน

นายเฉลิมชัย โรจน์นครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
นายเฉลิมชัย โรจน์นครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

“ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย และคำแนะนำการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ของกรุงเทพมหานครและปศุสัตว์ และผู้ซื้อควรพิจารณาเนื้อสัตว์ที่มาจากสถานประกอบการ และสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัยจากปศุสัตว์และกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นสพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปศุสัตว์ ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการควบคุมและกำกับดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ การเชือด ชำแหละในโรงฆ่าที่ถูกกฎหมาย จนถึงการวางจำหน่ายในสถานที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ แนะประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์โดยดูป้ายรับรองความปลอดภัย เช่น สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

นสพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ
นสพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

“ความร่วมมือระหว่างปศุสัตว์และกรุงเทพมหานครในการดูแลการผลิตและจำหน่ายอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จีนอย่างปลอดภัย สุขภาพดี” นสพ.สุฤทธิ์กล่าว

คณะผู้บริหารซีพีเอฟ - ปศุสัตว์ - กทม. ร่วมถ่ายภาพ
คณะผู้บริหารซีพีเอฟ – ปศุสัตว์ – กทม. ร่วมถ่ายภาพ

นายธีรยุทร พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ มีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และได้รับมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ การกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสำหรับการไหว้เจ้า โรงงานมีการคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ให้เป็นไปตามประเพณี มีลักษณะและคุณภาพที่เสริมสร้างสิริมงคล นอกจากนี้ โรงงานของซีพีเอฟทุกแห่งให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อไก่ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ห้องกรรมวิธีผลิต
ห้องกรรมวิธีผลิต
ห้องลดอุณหภูมิสินค้า
ห้องลดอุณหภูมิสินค้า
ห้องบรรจุถุง
ห้องบรรจุถุง

“ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ไหว้เจ้าของซีพีเอฟปลอดภัย ปลอดสาร และปลอดการปนเปื้อน ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของในและต่างประเทศ” นายธีรยุทธ กล่าว

ซีพีเอฟ ทดสอบความปลอดภัยของไก่แปรรูปให้สื่อมวลชนชม
ซีพีเอฟ ทดสอบความปลอดภัยของไก่แปรรูปให้สื่อมวลชนชม

สำหรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง คนไทยจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้เจ้า และเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน และบริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกผู้บริโภคยุคใหม่ โดยขยายช่องทางการสั่งจองและซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถสั่งจองผ่านทางร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมกับการจำหน่ายผ่านช่องทางค้าแบบเดิม และการค้าปลีกสมัยใหม่ โมเดิร์นเทรด ร้านซีพี เฟรชมาร์ทอีกด้วย

สินค้าไก่แปรรูปต่างๆจากซีพีเอ
สินค้าไก่แปรรูปต่าง ๆ จากซีพีเอฟ
สินค้าไก่แปรรูปต่างๆจากซีพีเอฟ
สินค้าไก่แปรรูปจากซีพีเอฟ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated