ส.ป.ก.ประชุมขับเคลื่อน นโยบาย กษ.และการตรวจติดตามงานปฏิรูปที่ดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส.ป.ก.ประชุมขับเคลื่อน นโยบาย กษ.และการตรวจติดตามงานปฏิรูปที่ดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กษ.ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ และการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 จังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส.ป.ก.จังหวัด(ทั้ง 12 จังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามงานปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามงานปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated