ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และทีมงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดงานยิ่งใหญ่โชว์นวัตกรรมด้านการเกษตร “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ภายใต้แนวคิด “เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ระดมผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากผสมผสานเทคโนโลยี และการเกษตรเข้าด้วยกันจนได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และใช้งานได้จริง 39 ผลงาน พร้อมสาธิตการใช้งานจากเจ้าของผลงาน

โดรนเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน
โดรนเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “งานบนเส้นทางวิศวกรรม ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 11 โดยปีนี้เป็นวาระพิเศษที่ครบรอบ 80 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรามีความตั้งใจที่อยากเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงการเกษตร สามารถใช้ได้จริงและไม่ซับซ้อน เพื่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืนออกสู่สาธารณชน เราจึงใช้คอนเซ็ปต์ “AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” และเลือกจัดช่วงงานเกษตรแฟร์ โดยเน้นผลงานที่สอดคล้องกับทางด้านเกษตรกรรม ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิศวกรรมในการช่วยต่อยอด และสร้างรายได้ ตลอดจนการช่วยพัฒนาประเทศที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0  ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สามารถต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในอนาคตได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะนำวิศวกรรมไปใช้ในงานเกษตรในอนาคตอีกด้วย”

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด

รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า “ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานจากอาจารย์ที่ลงมือทำร่วมกับเกษตรกร โดยมุ่งเน้น นวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตร  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนนอกจากผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรแล้ว ยังมีนวัตกรรมเพื่อการใช้งานในอนาคต เช่น หุ่นยนต์เพื่อการเรียนการสอนที่ไม่ใช่เป็นเพียงผลงานเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานที่สามารถสร้างประโยชน์สร้างคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจของวิศวกรในการประดิษฐ์คิดค้นให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และสอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สำหรับงานนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าชมงานกว่า 10,000 คน เพื่อพบกับนวัตกรรมและงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของด้านการเกษตร และนวัตกรรมแห่งอนาคต

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล และ รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล และ รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

สำหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นับเป็นไฮไลต์ในงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ได้แก่ เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องอบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า แก้ปัญหาพลังงานความร้อนจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถต่อยอดเป็นสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร      ในชุมชน รวมทั้งผลงานฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร  ซึ่งจะช่วยเกษตรกรในด้านพยากรณ์อากาศและการทำฝนหลวง ติดตามความสมบูรณ์ของพืช ตลอดจนให้ปุ๋ยแก่พืช และเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ เครื่องที่จะช่วยระบุไข่ใบที่เสีย และคัดออกก่อนที่จะนำเข้า ตู้ฟักไข่ต่อไป

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ นวัตกรรมเพื่ออนาคต เช่น ซีซาร์บอท หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาขึ้นไป Fento หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก สื่อในการเรียนรู้เชิงตรรกะและเชิงคำนวณสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป โดยใช้หุ่นยนต์เพื่อฝึกฝนเด็กในการเขียนโปรแกรมเชิงรูปธรรม (Tangible Programming) โดยใช้หลักหุ่นยนต์เห็นได้ด้วยกล้อง (Machine Vision) ในการอ่านสัญลักษณ์เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้าชมงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” สามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน นอกจากจะได้พบกับนวัตกรรมเพื่องานด้านการเกษตรแล้ว ยังได้พบกับนวัตกรรมเพื่ออนาคตอีกหลายผลงาน สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/vidsavaku หรือ Facebook เปิดบ้านวิศวะ มก. หรือ โทร 0 2797 0952

เครื่องคัดแยกไข่ สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน
เครื่องคัดแยกไข่ สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated