ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล
ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกรมประมงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงจากทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

ภาพหมู่ งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 1
ภาพหมู่ งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 1

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated