หอการค้าญี่ปุ่นหนุนเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร หวังให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี
นายมิจิโนบุ ซึงาตะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ นายชาญชัย หีบสัมฤทิธิ์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ มอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 18

นายสมบูรณ์ ศิริเวช (ที่ 7 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 18 จาก นายมิจิโนบุ ซึงาตะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ (JCC-B) ส่วนการศึกษาฝ่ายความช่วยเหลือสังคม, นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายชาญชัย หีบสัมฤทิธิ์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ โครงการนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีภาวะโภชนาการที่ดี จากการได้รับประทานไข่ไก่สดคุณภาพดีที่นักเรียนช่วยกันดูแล โดยมอบทุนโครงการปีที่ 18 แก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 5 แห่ง รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

พิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 18
พิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 18

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางนักเรียน มีรูปแบบการดำเนินการ โดย JCC-B ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ไข่ อาหาร และยาสัตว์ในการเลี้ยงรุ่นแรก ด้านกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เสนอรายชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ส่วนมูลนิธิพัฒนาชนบทฯ บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ คัดเลือกโรงเรียนที่จะดำเนินโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามและรายงานผล โดยมีซีพีเอฟ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการและการจัดการ และเข้าดูแลให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และนักเรียนผู้ดูแลโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด./

การเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางนักเรียน
การเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางนักเรียน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated