เตรียมงาน “OTOP CITY 2017” ปลายปีนี้ คึกคัก ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 1,500 ล้านบาท
ประชุมเตรียมงาน OTOP CITY 2017 คึกคัก

ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมการจัดงาน OTOP CITY 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ธีมงาน “ของขวัญจากภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าของคนไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค.2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อเตรียมการจัดงาน กำหนดรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน กรอบการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี รับฟังการเสนอรูปแบบและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาคี โดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายในปีนี้ถึง 1,500 ล้านบาท

บรรยากาศประชุมเตรียมงาน OTOP CITY 2017
บรรยากาศประชุมเตรียมงาน OTOP CITY 2017

โดยมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์), สำนักงานปลัดกระทรวง (กระทรวงวัฒนธรรม), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กระทรวงสาธารณสุข), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ประสานการประชุมโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

บรรยากาศการประชุมจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาคี
บรรยากาศการประชุมจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาคี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated