งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21

สิ้นสุดการรอคอยสักที สำหรับปีนี้ กำลังจะเริ่มกันแล้ว สำหรับงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21” ภายใต้ชื่องาน “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 2– 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ล่าสุดได้มีการแถลงข่าวแล้ว ที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารทั้งร่วมแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่ 21
ผู้บริหารทั้งร่วมแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่ 21

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21” ภายใต้ชื่องาน “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม พ.ศ.2560

จัดงานภายใต้แนวคิด “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0”
จัดงานภายใต้แนวคิด “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0”

สำหรับ “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2560 นี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแนวคิด “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ภายใต้การยึดหลักในด้านการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมฉลองในวาระที่ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน ครอบรอบ 38 ปี ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

การถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาการ องค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน
มีการถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาการ องค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรด้าน พืช สัตว์ ประมง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และงานมหกรรมแทรคเตอร์และจักรกลเกษตรไทยไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมสันทนาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นิทรรศการนวัตกรรมการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาการ องค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน นำมาจัดแสดงและสาธิต มีการอบรมวิชาชีพการออกร้านของหน่วยงานราชการ การประชุมวิชาการ

มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนชั้นนำ
มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนชั้นนำ

รวมถึงมีนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่ “เส้นทางวิศวกรรม” พลังงานทดแทน กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว “Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ” การอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์หายาก สัตว์เลี้ยงน่ารัก การแข่งขันทักษะนักเรียน การตอบปัญหาทางการเกษตรการประกวดพืชและสัตว์ ประกวดธิดาเกษตร ประกวดกล้วยไม้ในงาน “กล้วยไม้ Expo” การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนชั้นนำ

ตลาดนัดสำหรับสายช๊อป สายชิมแบบจุใจ
ตลาดนัดสำหรับสายช๊อป สายชิมแบบจุใจ

อีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาด สำหรับสายช๊อป สายชิม เพราะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมชม เชียร์ มหกรรมกีฬา การแข่งขันชกมวย (ช่อง 3) ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ตลอดทุกค่ำคืน เรียกได้ว่าสะใจ ครบทุกรสชาติ

ใครที่พลาดงานนี้ คงต้องรอไปอีก 1 ปี โดยสามารถดูรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.kps.ku.ac.th หรือ สอบถามได้ที่ 0343511540

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated