กำหนดการอบรมและดูงานการปลูกทุเรียนนอกถิ่น
กำหนดการอบรมและดูงานการปลูกทุเรียนนอกถิ่น

กำหนดการอบรมและดูงานการปลูกทุเรียนนอกถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.30 น.                      พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน                                                                                         ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เวลา 09.00-09.20 น.             พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ

เวลา 09.20-09.30 น.             พิธีเปิดการอบรมและดูงานฯ

เวลา 09.30-10.30 น.             การบรรยายเรื่อง “ทุเรียนพันธุ์ดี ทุเรียนพันธุ์ใหม่ และอนาคตทุเรียนไทย”                                           โดย ดร.ทรงพล สมศรี.

เวลา 10.30-12.00 น.             การบรรยายเรื่อง “ทุเรียน  พืชทางเลือกใหม่ และกลยุทธ์การปลูกทุเรียน                                              นอกถิ่น ให้ได้คุณภาพ” โดย ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล

เวลา 12.00-12.30 น.             ซักถามและตอบปัญหา

เวลา 12.30-14.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00-16.30 น.             ลงแปลงทุเรียน ดูงานในพื้นที่จริง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated