นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกในน่านนคร

โดยมี นายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง SME Bank ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในการมอบให้กับนักเรียนในชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในน่านนครถือเป็นแห่งแรก โดยทาง SME Bank มีโครงการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME-D น่านนคร โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งถือเป็นการสานต่อพันธกิจของธนาคารด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่มุ่งเน้นเขตพื้นที่ภูมิภาค

นายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
นายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
นักเรียนในชุมชนต้นแบบจัดแสดงการต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของ SME Bank
นักเรียนในชุมชนต้นแบบจัดแสดงการต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของ SME Bank
คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนั่งชมการแสดงของนักเรียนต้นแบบ
คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนั่งชมการแสดงของนักเรียนต้นแบบ
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกในน่านนคร
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกในน่านนคร
นายมงคล ลีลาธรรม
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนต้นแบบ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated