เรื่อง/ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี // เกษตรกรข่าวโคราช

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลังของไทยล่าสุด ว่า ในช่วงนี้ราคามันสำปะหลังในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคามันสำปะหลังสดขณะนี้กระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.80 บาทต่อกิโลกรัม ที่เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าภายในเดือนหน้าราคาจะพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม และอาจจะมีโอกาสเห็นราคามันสำปะหลังสดของไทยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 3 บาทในอนาคตอันใกล้นี้

ผลผลิตมันสำปะหลัง
ผลผลิตมันสำปะหลัง

โดยปัจจัยที่ทำให้ราคามันสำปะหลังของไทยพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องมาจากทางต่างประเทศซึ่งเป็นผู้รับซื้อมันสำปะหลังรายใหญ่ อย่างประเทศจีน มีข้อมูลที่คาดการณ์ได้ว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย และประเทศคู่แข่งอย่างเช่นกัมพูชาและเวียดนามนั้นจะลดต่ำลงกว่าทุกๆปี เนื่องจากทุกประเทศต่างลดพื้นที่การเพาะปลูกลงมันสำปะหลังลง และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนในช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ อย่างเช่นในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังสูงที่สุดในประเทศ ปีนี้ทางนักสำรวจสถานการณ์มันสำปะหลังคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 6 ล้านตัน จากเดิมที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 8 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีการลดพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่นประมาณ 10–15 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำติดต่อกันมาหลายปี ขณะที่ทางกัมพูชาเองทราบข้อมูลว่าผลผลิตจะลดลงประมาณ 5–6 ล้านตัน ขณะที่ทางเวียดนามเองก็มีปัญหาศัตรูพืชในมันสำปะหลังระบาดหนัก ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังมีประเทศคู่ค้าอย่าตุรกีเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ไร่มันสำปะหลัง
ไร่มันสำปะหลัง

ดังนั้นคาดการณ์ได้ว่าต่อจากนี้ไปราคามันสำปะหลังจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีการเติบโตของตลาดมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นในการผลผลิตสิ้นค่าต่างๆ ที่กำลังเพิ่มฐานการผลิตเพิ่มขึ้น  สวนทางกับผลผลิตที่ลดต่ำลง จึงมั่นใจว่าต่อไปมันสำปะหลังจะขาดตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและจะทำให้มันสำปะหลังปรับราคาสูงขึ้น จึงอยากฝากไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ในช่วงนี้หากใครยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และสามารถยื้อเวลาได้ ให้เยื้อเวลาเก็บเกี่ยวออกไปก่อน และขอให้ดูแลรักษาผลผลิตของตัวเองให้ดี เพราะมั่นใจว่าราคามันสำปะหลังจะพุ่งสูงเกินกว่า 2 บาท ในช่วงเดือนหน้านี้ และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าจากนี้ต่อไปราคามันสำปะหลังราคาไม่ถึง 2 บาท เกษตรกรจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้ว

แหล่งรับซื้อมันสำปะหลัง
แหล่งรับซื้อมันสำปะหลัง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated