พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทหารอากาศ เริ่มกิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน
ทหารอากาศ เริ่มกิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน

ทั้งนี้ร่วมด้วย นายเบิร์ท แวน เดอร์ เฟลท์ซ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้นำตลาดด้านเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนในทวีปเอเชีย และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล และทีมพนักงานผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพภายใต้แบรนด์เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ร่วมกับกองทัพอากาศปลูกดาวเรือง เพื่อถวายแสดงความจงรักภักดิ์ดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโครงการปลูกดาวเรืองให้เหลืองบานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ณ บริเวณแฟลตนายทหารชั้นประทวน ๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศและกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ร่วมกันปลูกดาวเรือง
กองทัพอากาศและกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ร่วมกันปลูกดาวเรือง

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพอากาศ และครอบครัว ตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมในพิธีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมปลูกดาวเรือง
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมปลูกดาวเรือง

ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ( แบรนด์เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ) และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต้นกล้าดาวเรืองเตรียมพร้อมปลูก
ต้นกล้าดาวเรืองเตรียมพร้อมปลูก

ประโยชน์เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

ต้นกล้าลงปลูกเรียบร้อย
ต้นกล้าลงปลูกเรียบร้อย

กองทัพอากาศจึงได้จัด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน” โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณแฟลตนายทหารชั้นประทวน ๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้นำข้าราชการทหารอากาศและครอบครัวปลูกดาวเรืองจำนวน๑๐,๐๐๐ต้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองในส่วนราชการของกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมือง และกองบินต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ร่วมกันปลูกดาวเรืองคึกคัก
กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ร่วมกันปลูกดาวเรืองคึกคัก
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated