คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
”งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
”งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้างาน “เกษตรก้าวไกล” ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมงาน”เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ซึ่งเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการทำให้เกษตรกรไทย ก้าวหน้าอยู่ดี มีความสุข งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่เวลา 10.00เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้สนองรับแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และสร้างรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น โดยมีนโยบายสนับสนุนให้กับเกษตรกรและสร้างรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น โดยจะมีนโยบายเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรผ่านหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer และรวมกลุ่มกันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นำไปสู่การผลิตร่วมกันแบบแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช ให้สามารถลดต้นการผลิตพร้อมกับเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ภายใต้แนวทางการพัฒนาการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพตาม มาตรฐาน GAP หรือมีโอกาสที่จะพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคต

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม”งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ
คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ”กษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ”

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิงานนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ รัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งยังได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 อีกด้วย

ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เป็นการแสดงให้เห็นว่าศูนย์แต่ละแห่งนั้น สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอย่างไรบ้าง โดยมีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง การทำเกษตรที่คุ้มค่า การทำเกษตรที่มีการพัฒนา และใช้พื้นที่ในการการจัดที่ถูกต้อง

ผลผลิตจากงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ หลังจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการทำเกษตรแปลงใหญ่ผ่านไป 1-2 ปี ว่าผลผลิตเป็นอย่างไรบ้าง สามารถแก้ปัญหาการเกษตรอย่าแท้จริงอย่างไร การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าคุณภาพ ซึ่งสินค้าหรือ กระบวนการแปลงใหญ่จะมีการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนของเรื่องราวทั้งหมด

ผลงานของ Young Smart Farmer หรือ YSF การเกษตรของไทยจะเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริม Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักและมีความมุ่งมั่นทำการเกษตรอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาเอกและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การผลิตได้อย่างระบบ

นอกจากนี้ด้านการส่งเสริมการตลาด และการจัดแสดงสินค้าที่เด่น แบ่งออกเป็น 6ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางพารา สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เช่น กล้วยเล็บมือนางชุมพร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีบริการรับ- ส่งสินค้าที่ซื้อภายในงาน ส่งตรงถึงบ้าน เมื่อซื้อสินค้าในงานและสะสมตราประทับครบ 10 ดวง ลุ้นรับรางวัลในวันสุดท้ายของการจัดงาน  มีการให้บริการทางการเกษตรสังคมเมือง อาทิ การให้บริการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น การฝึกอบรมและสาธิต ซึ่งในแต่ละวัน จะมีการอบรม ฝึกอาชีพ อาทิ การเพาะถั่วงอกในภาชนะต่างๆ การปลูกผักไฮโดโปนิกส์อย่างง่าย การทำเบเกอรี่บัว Food court หรืออาหารเลิศรส จากทั่วประเทศมาให้ได้ลิ้มลองกันมากกว่า 40 ร้านค้า และที่ขาดไม่ได้เลยพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินดัง อาทิ วงPOTATO  ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ ยังมีศิลปินดังอีกหลายวงอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจ ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไปงานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด!

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated