2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” มหกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมทุกสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตร จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ผมเข้าใจหัวอกเกษตรกร ที่ต้องก้มหน้า ทนร้อน ตากแดดทำงาน ผมโตมาได้เพราะเกษตรกรที่เป็นต้นทางอาหาร จึงสัญญาว่า จะพาเกษตรกรเดินไปข้างหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี เชื่อว่า พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนในทุกที่ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินนี้ ที่ให้ทุกคนมีชีวิต มีครอบครัว มีที่ทำกิน ถือเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อยากให้ทุกคนยึดมั่นสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่ในจิตใจ และทุกคนต้องช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ไว้

นายกฯ ร่วมถ่ายภาพกับคณะทูตานุทูตกว่า 50 ประเทศ
นายกฯ ร่วมถ่ายภาพกับคณะทูตานุทูตกว่า 50 ประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เช่น ที่ดินทำกิน น้ำ การลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แต่ทุกอย่างต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน สำหรับการปลูกข้าว ขอให้เกษตรกรเรียนรู้ธรรมชาติ อย่าสร้างความต้องการเทียม จะส่งผลให้มีการผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่ควรเน้นที่คุณภาพข้าว และการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช เป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มด้านการต่อรองให้กับเกษตรกร จะต้องมองศักยภาพและดึงมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วจะต้องเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน บนพื้นฐานร่วมกันสร้างความมั่นคงของประเทศ เพราะเป็นปัจจัยที่จะสงเสริมการค้า การลงทุน

ภายในงานได้จัดโซนอาหารทั่วทุกภาค มาให้ได้ชิม และการบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแบบครบวงจร
ภายในงานได้จัดโซนอาหารทั่วทุกภาค มาให้ได้ชิม และการบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแบบครบวงจร

นอกจากนี้ภายในงานได้แสดงพลังเกษตรกรที่น้อมนำศาสตร์พระราชา โดยนำผลสำเร็จจากการทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer กว่า 3,000 คน พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับ แปลงใหญ่ที่มี่ความโดดเด่นระดับประเทศ ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง,แปลงใหญ่ข้าว จ.ศรีสะเกษ,แปลงใหญ่ลำไย จ.น่าน,แปลงใหญ่โคนม จ.สระบุรี การจัดงานในครั้งนี้ยังได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดง และการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง กว่า 1,000 ร้านค้า

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังของเกษตรกรที่น้อมนำศาสตร์พระราชาจนเกิดความภาคภูมิใจอาชีพเกษตรกร ยังเป็นการแสดงศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ซึ่งภายในงานได้เชิญคณะทูตานุทูตกว่า 50 ประเทศรวมทั้งจัดให้มีการแสดงนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าการเกษตร การบริการทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มาศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับสังคมเมือง เรียนรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต และเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

อัดแน่นด้วยการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง กว่า 1,000 ร้านค้า
อัดแน่นด้วยการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง กว่า 1,000 ร้านค้า

ภายในงานยังได้จัดโซนอาหารทั่วทุกภาค มาให้ได้ชิม และการบริการให้คำปรึกษา ด้านการเกษตรแบบครบวงจร รวมทั้งการสาธิตและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทำสบู่ขมิ้นชัน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างง่าย การสาธิตการขยายพันธุ์พืชและหลักสูตรน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 สิงหาคมนี้ ที่สวนลุมพินี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated