บิ๊กตู่! ปลื้ม...สัมมาชีพชุมชนโคราช
บิ๊กตู่ นำ ครม. ลงพื้นที่ชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสัมมาชีพชุมชนโคราช

เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  21-22 ส.ค. 2560

นายกฯเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
นายกฯเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก ชมกิจกรรมฐานเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ และโครงการคนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสัมมาชีพชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน จากที่หมู่บ้านนี้เคยเป็นหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก ชุมชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้วิธีชาวบ้านสอนชาวบ้าน เรียนรู้อาชีพ ความพอเพียง เกื้อกูลกัน รักสามัคคี และพัฒนาไปด้วยกัน ปัจจุบันเฉพาะการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนปีละ 648,000 บาท (เฉลี่ย 12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) จากนั้นคณะนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและผลผลิตของชาวบ้าน รวมถึง

นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก
นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก

สินค้า OTOP ด้วย โดยมีการบริหารจัดการรูปแบบของคณะกรรมการ ชาวบ้านที่นำสินค้ามาขายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บุคคลภายนอกเก็บรายละ 40-50 บาท/ราย ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนำมาเป็น เงินทุนหมุนเวียน (ค่าดำเนินการตลาด) ปัจจุบันมีเงินทุน 40,000 บาท ตลาดนัดชุมชนแห่งนี้จัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันอังคาร (เช้า) และพฤหัสบดี (เย็น) มีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงมาซื้อเฉลี่ยครั้งละ 200-250 คน สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 25,000 บาท/ครั้ง หรือ 200,000 บาท/เดือน

โดยมีคณะผู้บริหาร พัฒนาชุมชน ส่วนกลาง/ภูมิภาค และทีมงาน พช.โคราช ให้การต้อนรับ

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated