รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เยี่ยมชมร้านสินค้า OTOP
นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)เยี่ยมชมร้านสินค้า OTOP โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระให้การต้อนรับ

วันนี้ (8 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายอภัย  จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ (นางรักใจ กาญจนะวีระ) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

นายอภัย  จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เยี่ยมชมร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เยี่ยมชมร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
นายอภัย  จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

 

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated