เรื่อง/ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี / เกษตรกรข่าวโคราชใต้

บริเวณด้านหน้า รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
บริเวณด้านหน้า รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ทึ่ง…สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวง ร.9 มาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างศูนย์การเรียนรู้สอนเด็กและชุมชน จนใครๆก็ต้องไปดูงาน…

ครบุรี – วันที่ 6 ก.ค.60 นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ต้นแบบของอำเภอครบุรี และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะเปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ กำลังช่วยเด็กๆ ให้อาหารไก่ไข่
นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ กำลังช่วยเด็กๆ ให้อาหารไก่ไข่

อาจารย์ถนัด บรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ เปิดเผยกับ “เกษตรก้าวไกล” ว่า ได้ใช้เวลาสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ขึ้นมานานเกือบ 7 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นด้วยงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ ใช้พื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนประมาณ 2 ไร่ มาขุดสระและจัดทำโรงเรือนไว้เลี้ยงสัตว์เล็กๆ  หลากหลายชนิด เพื่อสอนให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง หวังที่จะให้เด็กนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว หลังจากนั้นด้วยการที่ทางโรงเรียนมีการดูแลดำเนินการพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้อย่างไม่หยุดนิ่งก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นผลการดำเนินงานของทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมีการพัฒนาต่อยอดอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยงานสนับสนุนประมาณให้ทางโรงเรียนนำไปใช้พัฒนาให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิ์ภาพมากกว่าเดิม จนทำให้ล่าสุดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ นอกจากจะใช้เป็นจุดเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนแล้ว ยังให้ผลผลิตที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีประสิทธิภาพจนทำให้มีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

นายสมชาติ เดชดอน และ ผอ.ถนัด บรรลือ ร่วมกับเด็กๆ ช่วยกันยกยอ
นายสมชาติ เดชดอน และ ผอ.ถนัด บรรลือ ร่วมกับเด็กๆ ช่วยกันยกยอ

โดยภายในศูนย์ฯ ถูกจัดสัดส่วนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการขุดสระน้ำใช้เลี้ยงปลาด้วยระบบธรรมชาติ รวมถึงใช้เลี้ยงปลากระชังเพื่อสร้างรายได้ พร้อมกับมีทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ไว้เหนือสระ เพื่อให้ได้มูลไก่เป็นอาหารปลาลดการสิ้นเปลืองค่าอาหาร ริมขอบสระใช้ปลูกผักสวนครัวหลากชนิด ทั้งพริก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาวและผักผลไม้ชนิดต่างๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ขุดบ่อขนาดเล็กเพื่อใช้เลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ทำคอกเลี้ยงหมูป่า โรงเรือนเพาะเห็ด รวมไปถึงการทำเตาถ่านเพื่อผลิตถ่านหุงต้มไว้ใช้เองด้วย ซึ่งผลผลิตทั้งหมดนี้ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนทุกวัน จนแทบไม่ต้องมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้เลย จึงทำให้สามารถนำเงินที่ทางรัฐสนับสนุนให้ในส่วนนี้ไปพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก

บ่อกบ ใน รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์
บ่อกบ ใน รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ กล่าวอีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำขึ้นนี้ เป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พระองค์ทรงหน่อยเหนื่อยตรากตรำพระวรกาย ศึกษาทดลองจนประสบผลสำเร็จและนำมาเผยแผ่ให้พสกนิกรของพระองค์ด้วยความรักและอยากที่จะให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี  ซึ่งตนเองยืนยันว่า “ในยามที่พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว ยิ่งเป็นวันที่เราควรจะต้องทำงานให้หนักขึ้น เพราะครั้งก่อนพระองค์เคยนำ เมื่อวันนี้ไม่มีพระองค์แล้ว เราก็ยังต้องเดินต่อ เพื่อที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านให้อยู่คู่กับคนไทยสืบไป”

เด็กๆ ใน รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ ช่วยกันให้อาหารไก่ไข่
เด็กๆ ใน รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ ช่วยกันให้อาหารไก่ไข่

ทางด้านนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทางโรงเรียนแห่งนี้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมาปรับใช้ได้อย่างสมบูรณ์เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่เสียสละแรงกายแรงใจสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้น และหวังว่านักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนแห่งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัวของตนเองต่อไปในอนาคต

ทุกคนโชว์กบตัวใหญ่ที่เด็กๆช่วยกันจับ
ทุกคนโชว์กบตัวใหญ่ที่เด็กๆช่วยกันจับ

ขณะที่ทางนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ต่างรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้เดินหน้าได้จนประสบความสำเร็จ และจะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปปรับใช้ในครอบครัวของตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วย

โรงเรียนพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated