เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

กลุ่มผู้ปลูกอินทผาลัม ภาคตะวันตก Western Date Palm Group (WDP) เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร 3 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีสมาชิกกว่า 30 ราย รวมปลูกประมาณ 20,000 ต้น จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หวังพัฒนาอินทผาลัมเป็นพืชเศรษฐกิจที่แท้จริง

ล่าสุดนี้ กลุ่ม WDP ได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “อินทผาลัม กว่าจะเข้าใจและเข้าถึง ความจริงของอินทผาลัม” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.นี้ ที่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ระหว่างการสัมมนา คุณประวิทย์ เชาวานิชย์กุล ประธานกลุ่ม WDP ได้เปิดประมูลอินทผลัมพันธุ์คาลาส อายุ 3 ปี จำนวน 5 ต้น ซึ่งต่างให้ผลผลิตแล้วทุกต้น ต้นแรกต่างสู้กันอย่างคึกคักมาจบที่ต้นละ 14,000 บาท ต้นที่สองปิดที่ราคา 12,000 บาท ต้นที่ 3 ราคา 13,000 บาท ต้นที่ 4 เคาะถึงราคา 16,000 บาท

ส่วนต้นสุดท้ายต่างให้ราคากันอย่างถล่มถลาย จนมาจบที่ 17,000 บาท โดยสาวร่างเล็กใจใหญ่ จาก จ.ราชบุรี เป็นผู้ชนะและมีโครงการจะปลูกอินทผาลัมพันธุ์บาฮีอยู่แล้ว จำนวน 500 ต้น มาชนะประมูลได้ต้นคาลาส อายุ 3 ปี ต่างดีใจกระโดดโลดเต้น

และแน่นอนว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมของกลุ่มผู้ปลูกอินทผาลัม WDP ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated