ประกาศจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” 27 ก.ค.-6 ส.ค. 60
พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"

พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่อาคารศูนย์กีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (แยก คปอ.) เพื่อแสดงผลงานโดยจัดนิทรรศการการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ รวมทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทานจากนั้นก็เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ กองทัพอากาศจึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่อให้เกษตรกรมีนามใช้อย่างพอเพียงภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา

แถลงข่าวการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"
แถลงข่าวการจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

“จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตรากตรำพระวรกาย เพื่อประสกนิกรของพระองค์ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา” ผบ.ทอ. กล่าว

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล มอบเมล็ดพันธุ์แก่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา “ศรแดง” มอบเมล็ดพันธุ์แก่ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สำหรับงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม-6 สิงหาคมนี้ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ภายในงานจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการฝนหลวง การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสุนนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่าง ๆ จากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรและวิชาชีพที่ทำได้จริง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ ไส้กรออีสาน น้ำปลาหวาน/กะปิหวานสูตรตลาดแตก ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ กาแฟ ชา 8 สูตร แปรรูปมะม่วงและกล้วย การทำตลาดสินค้าออนไลน์ การปลูกดาวเรือง เป็นต้น

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่นำมาโชว์ในวันแถล่งข่าว
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่นำมาโชว์ในวันแถล่งข่าว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated