เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ ๒๖ องค์กรที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ศกนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ตัวแทนร่วมจัดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ
ตัวแทนร่วมจัดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

โอกาสนี้ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่ร่วมจัดงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดแต่ละกระทรวง ได้จัดงานแถลงข่าว พร้อมจัดแสดงตัวอย่างนิทรรศการ ผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผ้าไหมยกมุก, ผ้าจากใยบัว, ข้าวเจ้าทนเค็มพันธุ์แรกของประเทศไทย ผลผลิตแปรรูปจากป่าชุมชน, ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ. อ่างทอง, พวงกุญแจผลิตจากกิ่งต้นมะขามของท้องสนามหลวงโดยกรุงเทพมหานคร, การประกวดพันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ และบอนสีสีเหลืองครั้งแรกในประเทศไทย ที่เข้าประกวดในโครงการ พร้อมจัดแสดงตัวอย่างนิทรรศการต้นนนทรีทรงปลูกจำนวน ๙ ต้นจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้
กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้

นอกจากนี้ในงานแถลงข่าว ยังเพิ่มสีสันด้วยดารานักแสดงที่มาร่วมนำเสนอผลงานไฮไลท์ที่น่าสนใจ โดยมี “น้ำตาล” ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์แสดงผ้าไหมยกมุกจากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, “อ้วน” เด่นคุณ งามเนตร ดาราหนุ่มหน้าใหม่จากช่อง ๓ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน ไฮไลท์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าววัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดจาก “พระเมตตาดั่งสายธาร” สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต ล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยทำโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา

ผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผ้าไหมยกมุก
ผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผ้าไหมยกมุก

องค์กรต่าง ๆ ๒๖ องค์กรที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมาได้มาร่วมกันจัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิตในครั้งนี้กว่า ๒๖ โครงการ เช่น นิทรรศการความสำเร็จของโครงการพระราชดำริใน จ.แม่ฮ่องสอน, นิทรรศการนนทรีทรงปลูก ๙ ต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นิทรรศการคู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพฯ, นิทรรศการด้วยน้ำพระราชหฤทัย สู่ไพรพนาที่ยั่งยืน พร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากโครงการต่าง ๆ รวมถึงการจำลองโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

การจัดแสดงและการประกวดปลากัดพื้นบ้านของไทย พร้อมจำหน่ายปลากัดพื้นบ้านปลากัด อาทิ ปลากัดไตรรงค์ และปลากัดนรสิงห์ เป็นต้น
การจัดแสดงและการประกวดปลากัดพื้นบ้านของไทย พร้อมจำหน่ายปลากัดพื้นบ้านปลากัด อาทิ ปลากัดไตรรงค์ และปลากัดนรสิงห์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมดูนกยามเช้ากับสมาคมอนุรักษ์นกฯ, การประกวดพรรณไม้ ๑๐ ชนิดชิงถ้วยพระราชทาน, การจัดแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์บัวหลวงในประเทศไทย, และผลิตภัณฑ์การจัดแสดงและการประกวดปลากัดพื้นบ้านของไทย พร้อมจำหน่ายปลากัดพื้นบ้าน, ลูกปลานิลแปลงเพศ, ถั่งเฉ่าจากหม่อนไหม, ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เป็นต้น การออกร้านจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์สวน, และผลิตผลจากเกษตรกรทั่วประเทศ การจำหน่ายสินค้าจากตลาดมินิ อตก. และมินิเกษตรแฟร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานฯ, แจกฟรีกล้าไม้สักจากโครงการป่าสักนวมินทราชินี จ. แม่ฮ่องสอน, แจกฟรีพวงกุญแจจากไม้ต้นมะขามสนามหลวง ฯลฯ และในวันที่ ๑๐ ส.ค. ผู้ที่ร่วมชมงานจะได้พบกับ “น้ำตาล” ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี ๒๕๕๙ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงานอีกด้วย

เชิญชิมบูธผัดหมี่โคราช
เชิญชิมบูธผัดหมี่โคราช

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated