ม.เกษตรฯ ครองแชมป์อันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด
ม.เกษตรฯ ครองแชมป์อันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 40 ของเอเซีย จาก TOP 200 Asia และอยู่ในอันดับที่ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 12,358 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดอันดับของ uniRank ™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 4icu.org) ที่มีสํานักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้ดำเนินการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ที่มีการสืบค้น และเข้าชมมากที่สุด ใน 200 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากการจัดอันดับของ uniRank ™ ในเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศเป็นครั้งแรก โดยอยู่ในอันดับที่ 54 ของเอเซีย และอันดับที่ 351ของโลก นับเป็นความสำเร็จ 2 ปีซ้อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครองตำแหน่งอันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด

ความสำเร็จ 2 ปีซ้อน ม.เกษตรศาสตร์ครองตำแหน่งอันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด
ความสำเร็จ 2 ปีซ้อน ม.เกษตรศาสตร์ครองตำแหน่งอันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ว่ามาจากหลายปัจจัยด้วยกัน

  • ปัจจัยแรกคือ นโยบาย 6 U ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อก้าวมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี พ.ศ.2558 โดยประกาศให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล คือ DU : Digital University มีการนำเครื่องมือสารสนเทศมาขับเคลื่อนและสนับสนุนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างเนื้อหาข้อมูล (content) ในทุกๆ ด้าน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้ ทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
  • ปัจจัยที่สอง มก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้อย่างง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย อาทิ เครือข่ายมีสายและไร้สายที่มีความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำกัด มีโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร ทำให้ผู้สร้างและผู้ใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มีความสะดวก รวดเร็ว มีความมั่นใจในการสร้างและใช้ข้อมูล
  • ปัจจัยที่สาม คือความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมก. และวิทยาเขต โดยทุกหน่วยมีการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือทั้งในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และถูกต้อง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาค้นหาข้อมูลได้ตามความต้องการ
  • ปัจจัยสุดท้าย คือ ทีมงานผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ www.ku.ac.th และทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน มก. รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โดเมน www.ku.ac.th มีความใส่ใจ รับผิดชอบ ในการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้งเมื่อมีเหตุการณ์ กิจกรรม หรือข่าวสำคัญที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จะจัดทำอย่างเร่งด่วน ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าหลักของ www.ku.ac.th ไปยังแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต้นทางเป็นไปอย่าง ไดนามิคและรวดเร็ว โดยระมัดระวังให้มี deadlink น้อยที่สุด
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับสถิติการสืบค้นและเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม คศ. 2016 – วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016  ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กล่าวว่าในแต่ละวันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.ku.ac.th ประมาณ 11,000 – 13,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะในวันที่ 13 -14 ตุลาคม ค.ศ. 2016 มีผู้เข้ามาในเว็บไซต์มากขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ 70 % เป็นผู้ใช้งานประจำ ในประเทศไทย จากกรุงเทพ ฯ ใช้งานมากที่สุด 2 ล้านเซสชั่น  รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอซีย สรุปรวมจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ www.ku.ac.th เกือบ 7 แสนคน เปิดเข้ามากว่า 2 ล้านเซสชั่น เข้าหน้าเว็บกว่า 4 ล้านหน้า

อนึ่ง จุดมุ่งหมายของ uniRank University Ranking ™ คือการจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ โดยพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ และการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

ทั้งนี้ uniRank University Ranking ™ ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น สามประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลาง และอิสระจำนวน 5 แหล่ง เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่- Google Page Rank – Alexa Traffic Rank – Majestic Seo Referring Domains – Majestic Seo Citation Flow – Majestic Seo Trust Flow โดยมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม http://www.4icu.org/

(เรื่องโดย : นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก.)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated