เรื่อง/ภาพ : กรรมกรรากหญ้า (เกษตรกรข่าวชัยภูมิ)

วันนี้ “เกษตรก้าวไกล” เดินทางไกลไปถึงเพชรบูรณ์ ที่จังหวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม และวันนี้เราจะนำสิ่งสวยงามที่กำลังเกิดขึ้นกลางใจของคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่หอบปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีเกษตร จากมหาวิทยาลัยชื่อดังมาพัฒนาบ้านเกิด…นามของเขา อำพล นาดี อยู่บ้านเลขที่ 65/4 ม. 3 ต.ซั บสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.0878406617

ทำนาในพื้นที่ 80 กว่าไร่ จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 แปลง ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
ทำนาในพื้นที่ 80 กว่าไร่ จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 แปลง ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
เพราะมีควายจึงมีวันนี้

เดิมทีที่บ้านผมมีอาชีพทำนามาโดยตลอดและเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้แรงงาน แต่ด้วยความทันสมัยบวกกับนำรถไถนาเข้ามาแทนแรงงานจากวัวควายในระยะหลัง จึงทำให้แรงงานจากวัวควายลดน้อยลง แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการเลี้ยงควายเลย เพราะปู่ย่าจะปลูกฝังมาโดยตลอดว่าให้ดูแลและอนุรักษ์ไว้ และบอกว่าเรามีไร่มีนามีฐานะมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพวกเขาเหล่านี้ ซึ่งในขณะนี้ก็มีควายที่เลี้ยงไว้รวมกัน 8 ตัว และหนึ่งในนั้นก็มีควายเพศผู้คู่แฝดอีกด้วย มีแหล่งหญ้าตามธรรมชาติและปลูกเสริมให้กินในพื้นที่นาของครอบครัวเอง

ควายที่เลี้ยงไว้รวมกัน 8 ตัว มีแหล่งหญ้าตามธรรมชาติและปลูกเสริมให้กินในพื้นที่นาของครอบครัวเอง
ควายที่เลี้ยงไว้รวมกัน 8 ตัว มีแหล่งหญ้าตามธรรมชาติและปลูกเสริมให้กินในพื้นที่นาของครอบครัวเอง
คนหนุ่มหัวใจเกษตรโว้ย

จากเด็กจนโตก็เห็นครอบครัวทำนาในพื้นที่ 80 กว่าไร่มาโดยตลอดเป็นการทำนาปีละครั้งเดียว หลังจากการทำนาก็ไม่ได้ปลูกพืชอะไรเพราะถูกจำกัดด้วยน้ำและไม่มีรายได้ทางอื่นเข้ามาเลย จนกระทั่งผมจบการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเลือกศึกษาในความชอบทางด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานของครอบครัว และได้ทำงานบริษัทด้านงานขายที่ กทม. พยายามเก็บเงินหาทุนเพื่อที่จะมาต่อยอดการเกษตรที่บ้าน

“อำพล นาดี” คนหนุ่มรุ่นใหม่หัวใจเกษตร โชว์ผลผลิตมะม่วงในสวนด้วยความภูมิใจ
“อำพล นาดี” คนหนุ่มรุ่นใหม่หัวใจเกษตร โชว์ผลผลิตมะม่วงในสวนด้วยความภูมิใจ
วางแผนเรื่องน้ำเป็นลำดับแรก

ปี 57 ได้ขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำคัญ 2 ไร่ และนำดินมาถมเป็นพื้นที่ทำสวนซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่นาถึงฤดูทำนาน้ำจะท่วมไม่สามารถทำการเกษตรผสมผสานใดได้เลย ก่อนที่จะมีการขุดสระเพื่อนำดินมาถม ผมได้วางแผนจัดการก่อน โดยที่จ้างรถมาลอกหน้าดินพื้นที่นาที่มีดินดำ มีอินทรีวัตถุชั้นเลิศออกด้วยความลึก 60 ซม.ในพื้นที่ 2ไร่ก่อน และได้นำดินที่ขุดสระมาถมสูงจากพื้นนาเดิม 1 เมตรเมื่อถมเสร็จผมก็ได้ให้รถตักดินที่ได้ลอกหน้าดินออกไว้ก่อนแล้วกลับมาถมทับด้านบน เหมือนกับว่าเราได้ชั้นดินเดิมที่เหมาะกับการปลูกพืชที่สามารถงอกงามโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลย

อำพล นาดี จบปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีเกษตร จากมหาวิทยาลัยชื่อดังมาพัฒนาบ้านเกิด
อำพล นาดี จบปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีเกษตร จากมหาวิทยาลัยชื่อดังมาพัฒนาบ้านเกิด
จัดสรรพื้นที่เป็น 6 แปลง

หลังจากนั้นก็จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 แปลง ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี เช่น แปลงพริก แปลงมะเขือ แปลงถัวฝักยาว แปลงมะละกอ และแปลงปลูกผักที่จะเน้นผักบุ้งที่อายุสั้น ปลูกหมุนเวียนให้สามารถส่งร้านหมูกระทะ ร้านก๋วยเตี๋ยว และแม่ค้าประจำได้ทุกวัน เพราะแปลงผสมผสานที่ทำอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีตลาดใหญ่ในอำเภออยู่ใกล้ ปลูกอะไรก็ขายได้หมดทุกอย่าง และยังมีปลา มีไข่ไก่ ที่เลี้ยงไว้อีก 40 ตัว

จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 แปลง ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 แปลง ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
ครอบครัวสนับสนุน-ชีวิตมีความสุขแล้ว

สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้ ครอบครัวก็สนับสนุนมาโดยตลอด ส่วนตัวผมจะกลับบ้านช่วงเสาร์-อาทิตย์เพื่อมาดูแลแปลงปลูก ซึ่งการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นความพอเพียงเริ่มจากสิ่งที่เรามี ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดมองโอกาสกับสิ่งรอบข้าง นำมาเป็นโอกาสที่เราและครอบครัวสามารถนำมาเป็นรายได้เสริมจากการทำนาเป็นอาชีพหลักในอดีตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร มีพืชที่ปลอดภัยไว้กินกันในครอบครัว ญาติๆ ตลอดจนเพื่อนบ้านได้กิน เราก็มีความสุขแล้ว

ครอบครัวสามารถนำมาเป็นรายได้เสริมจากการทำนา เพียงเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว
ครอบครัวสามารถนำมาเป็นรายได้เสริมจากการทำนา เพียงเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated