โครงการเกษตรกรข่าว... “ใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าว(เกษตร)ได้”...ขอแค่ใจรักเท่านั้น!!
โครงการเกษตรกรข่าว... “ใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าว(เกษตร)ได้”...ขอแค่ใจรักเท่านั้น!!

เว็บไซต์ “เกษตรก้าวไกล” เดินหน้ามาได้ 2 ปีแล้ว…วันเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่า “สื่อดิจิทัล” มาแรงแซงสื่ออื่นๆอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมทำให้มีผู้เล่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แข่งกันทั้งคุณภาพและความรวดเร็ว…เชื่อว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ เพราะจะมีคนเสิร์ฟข่าวไปให้ถึงมือ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะเลือกอาหารข่าวจากใคร

“เกษตรก้าวไกล” มิอาจนิ่งนอนใจ….ขอทำหน้าที่หาข่าว ปรุงข่าว และเสิร์ฟข่าว…แต่เราจะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ ทำได้แค่ไหน ก็อยู่ที่เพื่อนร่วมทางของเรา ที่มองเห็นเหมือนกับเรา พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันหรือไม่?

“เกษตรคือประเทศไทย ทำอย่างไรให้การเกษตรของเราเจริญ…เกษตรกรต้องก้าวไกล เกษตรไทยต้องเป็นที่ 1 นี่คือจุดหมายปลายทางของเรา

ผมขออนุญาตน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 “กษัตริย์เกษตร” มาแสดง ความว่า

เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ… (คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗)

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงประจักษ์ชัดว่า ประเทศไทยของเราจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อการเกษตรพัฒนาก้าวหน้า…เพราะเหตุนี้จึงบอกว่า “เกษตรคือประเทศไทย”

เกษตรคือประเทศไทย หัวใจคือเกษตรกร
เกษตรคือประเทศไทย หัวใจคือเกษตรกร

ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันขับเคลื่อนภาคเกษตรประเทศไทย ด้วยการทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารด้านการเกษตร หรือร่วมกันเป็นผู้สื่อข่าวเกษตร ซึ่งมีจะเปิดรับผู้สื่อข่าวเกษตร 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. ผู้สื่อข่าวประจำ (จำนวน 5 คน)
 • ทำหน้าที่สัมภาษณ์ข่าว(หาข่าว) เขียนข่าว อัฟข่าว โพสต์ข่าว รวมทั้งจัดกิจกรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่รายงานข่าว (Live) ผ่านช่องทางดิจิทัลใหม่ๆ รวมทั้งถ่ายคลิปข่าว
 • รายได้ เริ่มต้น 13,000 บาท+ค่าพาหนะ 1,000 บาท (ที่เหลือจะเป็นรายได้จากค่าโฆษณา และกิจกรรมต่างๆ)
 • คุณสมบัติทั่วไป การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีอายุเกินจะพิจารณาเฉพาะราย)
 • คุณสมบัติพิเศษ มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ (เป็นผู้สื่อข่าว 4.0-Smart Reporter)
 • ทำงานที่สำนักงาน ย่านสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2560
 1. ผู้สื่อข่าวพิเศษ (เกษตรกรข่าว) จำนวน (ไม่จำกัด) ทั่วประเทศ
 • ทำหน้าที่สัมภาษณ์ข่าว(หาข่าว) เขียนข่าว ส่งข่าว เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมหรือประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งรายงานข่าว (Live) และจัดทำคลิปข่าว
 • รายได้ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับคุณภาพข่าว) เริ่มต้น 100-300 บาท/ข่าว (ที่เหลือจะเป็นรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาและกิจกรรมต่างๆ)
 • คุณสมบัติทั่วไป การศึกษาและอายุไม่จำกัด แต่จะต้องมีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร (รู้เรื่องการเกษตรเป็นอย่างดี) 
 • คุณสมบัติพิเศษ สามารถส่งข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ได้ (เราขอเรียกว่า “เกษตรกรข่าว-farmers reporter”)
 • ทำงานที่ไหนก็ได้ ทำได้ไม่เลือกที่ “หัวไร่ปลายนา ทำได้หมด”
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-30 พฤษภาคม 2560 (สมัครก่อนทำงานก่อน)

นอกจากนี้ “เกษตรก้าวไกล” ได้กำหนดคุณลักษณะพิเศษของผู้สื่อข่าว(เกษตร 4.0) ต้องมี “ทักษะที่ดี 4+4” ดังนี้

 1. จมูกไว หมายถึง ได้กลิ่นไว ได้ข่าวเร็ว “ความรู้สึกไว”
 2. หูไว หมายถึง รู้เรื่องอะไรๆ ก่อนคนอื่นเสมอ “ใจตื่นเสมอ”
 3. ตาไว หมายถึง เห็นอะไรได้รวดเร็ว “มองเห็นไว” 
 4. จิตใจอาสา หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม “มีดีต้องโชว์กัน มีภูมิปัญญาต้องแบ่งปัน”

ส่วนอีก 4 ที่ต้องมี คือ “สุ จิ ปุ ลิ –ฟัง คิด ถาม เขียน” คือต้องไม่ลืมยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในงานข่าวได้เป็นอย่างดี

วิธีสมัคร…ผู้สื่อข่าวเกษตรก้าวไกล
 1. ผู้สื่อข่าวประจำ (ผู้สื่อข่าว 4.0-Smart Reporter)
 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/วุฒิการศึกษา/รวมทั้งผลงาน(ถ้ามี)
 • นำเอกสารหลักฐานการสมัครข้างต้นมาส่งในวันที่มาสัมภาษณ์

2. ผู้สื่อข่าวพิเศษ (เกษตรกรข่าว-farmers reporter)  

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติส่วนตัวสั้นๆ (ให้เขียนแนะนำตนเอง/อาชีพที่กำลังทำอยู่/ความหวังต่อภาคเกษตรไทย)  

ผู้สนใจสมัคร…ส่งเอกสารหลักฐานมาได้ที่อีเมล์ lungpornku2@gmail.com  หรือ id line 081 3090599 หรือโทร. 081 3090599 (ลุงพร), 086 3185789 (ศุภชัย)

อนึ่ง การเป็น “ผู้สื่อข่าว” ยังต้องมีคุณสมบัติที่มากกว่านี้ แต่ในกรณีของ “เกษตรกรข่าว” เราต้องการเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ “ไม่มีใครรู้ลึกรู้ดีในอาชีพเราเท่าตัวเรา” มาทำหน้าที่รายงานข่าว บางท่านอาจจะบอกว่าเขียนข่าวไม่เป็นหรือไม่เคยเขียนข่าวมาก่อน ตรงนี้ไม่ต้องกังวล เพราะว่าเราจะมีโค้ชสอนหรือแนะนำนิดๆหน่อยๆก็สามารถเขียนได้แล้ว

เรามั่นใจว่าทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าว(เกษตรกรข่าว)ได้…ขอแค่มี “ใจรัก-ใจพร้อม” ที่จะนำเสนอสิ่งดีงามของเกษตรประเทศไทย และเมื่อถึงวันนั้นการเกษตรของเราจะต้องเจริญอย่างแน่นอนครับ.  

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated