แม็คโคร...มอบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่
รอง.มทภ.2 ส่งมอบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ทหารที่ปลดประจำการ จากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารพิการ

แม็คโครตอกย้ำความเป็นคู่คิดสังคม ร่วมสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 เรือน พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง และไก่ไข่จำนวน 480 ตัว มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่พิการ อีกทั้งมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ” โดยมี พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 กองทัพบก เป็นประธาน และนางสาวทิพย์วัลย์ คงเนียม ผู้จัดการทั่วไป แม็คโครสาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุทธิสา ไอยรา ผู้จัดการทั่วไป แม็คโครสาขาศรีสะเกษ เป็นตัวแทนบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ณ กรมทหารพราน 23 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated