เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ต่อยอดภาคเกษตรและปศุสัตว์ไทยยุค 4.0
Thailand LAB overview

ปัจจุบันภาครัฐมุ่งเน้นที่จะผลักดันการนำนโนบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศ เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง 2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมกันได้อย่างลงตัวคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งทางบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงานนิทรรศการ-งานเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ทั้งในสายเกษตร-ปศุสัตว์ รวมทั้งสายธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะผนวก 2 อุตสาหกรรมนี้เพื่อนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรและปศุสัตว์ของไทยให้สอดรับกับนโยบาย 4.0 อย่างแท้จริง โดยผ่านทางงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแล็บและอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค ฮอลล์ 101-102 กรุงเทพฯ ผู้เข้าชมงานจะพบกับบริษัทชั้นนำในสายอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกว่า 250 บริษัท จาก 23 ประเทศ 8 พาวิลเลี่ยน ครอบคลุมพื้นที่แสดงงานกว่า 10,000 ตารางเมตร

บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน

การตรวจสอบและการวิจัยมักจะถูกบรรจุเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของสินค้าในหลากหลายบริษัท ซึ่งสำหรับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสายเกษตรและปศุสัตว์ก็ตอบรับมาร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในงานเช่นกัน อาทิ กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยซึ่งได้รับความเชื่อถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตมากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพราะมีระบบการจัดการคุณภาพของ

Betagro lab
Betagro lab

ผลิตภัณฑ์ก่อนออกจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด มีห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยภายในโรงงานของตนเอง เพื่อตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ อีกหนึ่งบริษัทที่มาร่วมงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชัลเนล 2017 คือ บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทผู้นำด้านชุดทดสอบคุณภาพสูง วัคซีนสัตว์ ทั้งสุกร, สัตว์ปีก, โค, ม้า ฯลฯ ตลอดจนการทดสอบคุณภาพของน้ำ เมล็ดพันธุ์ อาหาร และสารฆ่าเชื้อต่างๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์จะเป็นจำพวก ชุดทดสอบโรคสัตว์ที่ผ่านการรับรองจาก USDA หรือองค์กรที่เทียบเท่า ซึ่งหากเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะสามารถช่วยป้องกันและยับยั้งโรคระบาดในสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร, โรคไข้หวัดนก, โรคจากไวรัสนิวคาสเซิลไวรัส (NDV), โรควัณโรค หรือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย เป็นต้น นอกจากส่งเลือดไปตรวจวินิจฉัยในห้องแล็บและแจ้งผลอย่างรวดเร็วใน 1 สัปดาห์แล้ว ยังมีบริการวัคซีนคุณภาพเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างยอดเยี่ยม นับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโดยนำวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกษ์ได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพบได้ภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.thailandlab.com

Chakmatin vaccines
Chakmatin vaccines
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated