ก.เกษตร ตรวจเข้มสินค้าเกษตรทั่วประเทศ บริโภคปลอดภัยช่วงสงกรานต์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ

(กรุงเทพมหานคร) 3 กรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันบูรณาการการลงตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจได้บริโภคอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้ำทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าทั้งระบบภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อครองความเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

แม่ค้ามอบของที่ระลึกให้กับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
แม่ค้ามอบของที่ระลึกให้กับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน และเพื่อปกป้องสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง และสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อย่างแท้จริง

“ภาพรวมการตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์และมีสุขอนามัยที่ดี และปัจจุบันร้านค้าในตลาดสดได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดจำหน่ายภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK และหันมาใช้ตู้แช่เย็นเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายที่ช่วยคงคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่วนการจำหน่ายสินค้าเกษตรอื่นๆก็เป็นไปตามมาตรฐาน ขอให้ผู้ประกอบการคงคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคตลอดไป และหลังจากนี้ทุกกรมจะบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

กรมปศุสัตว์สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK
กรมปศุสัตว์สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK

สำหรับการเก็บตัวอย่างสินค้าส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 7 วันของการปฏิบัติภาระกิจใน 7 ตลาดสดพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้ กรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว รวมจำนวน 59 ตัวอย่างเพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะสารเร่งเนื้อแดงตกค้าง และตรวจจุลินทรีย์ รวมทั้งตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ให้แพร่หลาย ด้านกรมประมงเก็บตัวอย่าง ปลานิล และกุ้งขาว จำนวนรวม 14 ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างพร้อมสุ่มตรวจหาสารฟอมาลิน 32 ตัวอย่างด้วยชุดทดสอบ (Test Kit) ไม่พบสารฟอมาลินในตัวอย่างสัตว์น้ำทั้งหมดส่วนกรมวิชาการเกษตร เก็บตัวอย่างผักสดและผลไม้จำนวนรวม 36 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ต่อไป./

(ข้อมูลข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated