สสอค. แจงข่าวจนท.สอ.ครูปราจีนบุรีทุจริต เป็นเรื่องตัวบุคคล แต่พร้อมแก้ปัญหา
นายอุทัย ศรีเทพ นายก สสอค. นำคณะชี้แจงข่าวทุจริต...

นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวในสื่อออนไลน์ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของ สสอค.ประจำศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด ทำการทุจริต ไม่ส่งเงินสงเคราะห์ให้ทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย และไม่ส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้สมัครใหม่ 441 ราย นั้น สมาคมฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้คือ

กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ทำการทุจริตนั้น เป็นบุคคลซึ่งศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด เป็นผู้จัดจ้างมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สสอค.จากส่วนกลาง การควบคุมในการปฏิบัติงานจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานศูนย์ประสานงาน กรรมการและผู้จัดการศูนย์ ส่วนกรณีเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน 6 รายนั้น หลังจากทาง สสอค.ส่วนกลางได้รับแจ้งสมาชิกเสียชีวิตก็ได้ดำเนินการโอนเงินไปยังศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานได้ทำการทุจริตยักยอกเงินดังกล่าว ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ สสอค.ทราบเรื่องจึงได้ตรวจสอบและร่วมประชุมแก้ปัญหากับศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 6 ราย และสำหรับกรณีเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้สมัครใหม่ 441 ราย รายละ 4,800 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานไม่ได้ส่งเงินมายัง สสอค.ส่วนกลางนั้น ทางสมาคมฯ ก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหา โดยศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด ได้ใช้เงินของศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด ที่มีอยู่ และเงินบางส่วนที่เรียกคืนมาได้จากผู้ทุจริตมาเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกใหม่ 441 ราย พร้อมเอกสารการสมัคร ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รับเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวนี้ ทางสมาคมฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงาน สอ.ครูปราจีนบุรี จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดไว้ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการฟ้องแพ่งและอาญาที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป

“สสอค.จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ประสานงาน 118 ศูนย์ มีสมาชิก 253,198 ราย มีสมาชิกเสียชีวิตไปแล้ว 11,186 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาทไปแล้วกว่าหกพันล้านบาท ซึ่งสมาคมฯ ได้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตมาโดยตลอด เช่น จัดทำโครงการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินและทะเบียนสมาชิกของศูนย์ประสานงานทั้ง 4 ภูมิภาค โดยเชิญประธาน กรรมการและผู้จัดการศูนย์ประสานงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีกำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงขอให้สมาชิกมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของ สสอค.มีความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสวัสดิการอันเป็นประโยชน์สูงสุดของสมาชิก หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 02-4961337” นายก สสอค.กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated