อธิบดีกรมปศุสัตว์ กับผู้บริหารเทสโก้โลตัส และผู้บริหารอัครา ฟาร์ม
อธิบดีกรมปศุสัตว์ (คนที่ 5 จากขวา) ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (คนที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กับผู้บริหารเทสโก้โลตัส และผู้บริหารอัครา กรุ๊ป ถ่ายภาพร่วมกัน

นายสัตวแพทย์อยุทธ์  หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ประธานแถลงข่าว “โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในวันศุกร์ที่  2  กันยายน 2559  เวลา 10.30 น. ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ อัครากรุ๊ป อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานฯ เทสโก้โลตัส  นายธนาวุธ  เอื้อละพันธ์  รองประธานฯบริษัทอัครากรุ๊ป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำทีมเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำทีมเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงว่า กรมปศุสัตว์  ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส แถลงเปิดตัว  โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ไข่ไก่ออร์แกนิค ปลอดภัย  กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกับให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย

ไข่ออร์แกนิก จากอัครา ฟาร์ม
ไข่ออร์แกนิก จากอัครา ฟาร์ม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน แต่การจัดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั้น จำเป็นได้รับการส่งเสริมที่ครบวงจรและมีความต่อเนื่องในการพัฒนา ตั้งแต่การเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง การเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชนขยายฐานการผลิตและมีการพัฒนาศักยภาพการรับรองและมาตรฐานสินค้า    ปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากลไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการผลิต  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

อนึ่ง กรมปศุสัตว์ ได้ให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งหมด 57 แห่ง ประกอบด้วย ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ จำนวน 48 ฟาร์ม (ฟาร์มอัครา ถือว่าใหญ่ที่สุด) ฟาร์มโคนมอินทรีย์ จำนวน 4 ฟาร์ม ฟาร์มไก่พื้นเมืองอินทรีย์ จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มไก่งวงอินทรีย์ จำนวน 1 ฟาร์ม โรงงานผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรท์ จำนวน 1 แห่ง และโรงงานวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ (ปลาป่น) จำนวน 1 แห่ง

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์ท้องที่ ได้ทุกแห่ง

(ข่าวโดย : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated