ธ.ก.ส. ขอนแก่น จ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานจ่ายเงินแก่เกษตรกร

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิด โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ของรัฐบาล โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 23 นายพัฒนา นุศรีจัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธี จำนวนประมาณ 200 ราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา โดย ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จำนวนเงิน 11.7 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 1,530 ราย และจะเร่งทยอยจ่ายให้ครบตามเป้าหมายภายใน 31 ตุลาคม 2559

จ่ายเงิน...นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้บริหาร ธ.ก.ส. จ่ายเงินกันเห็นๆ
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้บริหาร ธ.ก.ส. จ่ายเงินกันเห็นๆ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated