ปลูกข้าววันแม่ 5,000 คน...ม.เกษตรฯ กำแพงแสน จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่!
คณะผู้บริหาร ม.เกษตรฯ นำโดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (แถวยืนคนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมใจกันปลูกข้าววันแม่...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สืนสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ทุ่งนาไพร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกียววันพ่อ
คณะผู้บริหาร ม.เกษตรฯ รวมทั้งตัวแทนประชาชน อ.กำแพงแสน ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีก่อนที่จะประกอบพิธีปลูกข้าววันแม่…

งานนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปี โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน เริ่มจากวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี...โชว์ปลูกข้าวเต็มที่
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…โชว์ปลูกข้าวเต็มที่
ปลูกข้าววันแม่ 5,000 คน...ม.เกษตรฯ กำแพงแสน จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่!
ชาวนารุ่นใหม่…พร้อมใจกันมาปลูกข้าววันแม่
การร่วมใจกันมาปลูกข้าว 5,000 คน เกิดขึ้นแล้ว
การพร้อมใจกันมาปลูกข้าว 5,000 คน ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เคลื่อนขบวน รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ไปยัง ณ ทุ่งนาไพร พิธีบูชาแม่โพสพ การสาธิตการปลูกข้าวด้วยเครื่องหยอดกล้าข้าว โชว์นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวด้วยเครื่อง พิธีปลูกข้าว โดยวิธีปักดำ รวมทั้งการแสดงรำเทิดพระกียรติจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแสดงของนิสิต การโชว์แม่ไม้มวยไทย การแข่งขันจับปลาช่อน และนิทรรศการแปรรูปอาหารจากข้าวไทย ซึ่งมีโชว์ทำขนมต่างๆ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน

นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวด้วยเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นใหม่
นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวด้วยเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นใหม่
แข่งขันจับปลาช่อน...สนุกสนาน
แข่งขันจับปลาช่อน…สนุกสนาน
ถ่ายภาพความสำเร็จร่วมกัน
ถ่ายภาพความสำเร็จร่วมกัน

จุดเด่นของงานในครั้งนี้ คือการร่วมแรงร่วมใจกันมาทำนาปลูกข้าวสูงถึง 5,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ ผู้นำส่วนราชการ ท้องถิ่น  บุคลากร นิสิตจากคณะต่างๆ และประชาชนชาวกำแพงแสน  โดยใช้เนื้อที่กว่า 45 ไร่ ใช้ต้นกล้าข้าวพันธุ์ “ปิ่นเกษตร 1” ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอับดับ 3 จากการประกวดข้าวโลก (2nd World Rice Competition) เมื่อปี พ.ศ. 2547และเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคล จึงมีการปลูกข้าวแปรอักษรเป็นตัวเลข “๙” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated