ตะลึง! “ใบสาบเสือ” ต่อยอดเป็น ”เจลแต้มสิว”...นักวิจัย มก. ทำสำเร็จแล้ว
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. และคณะ ในพิธีลงนามข้อตกลงผลิตเจลแต้มสิวสาบเสือ เมื่อเร็วๆนี้

ตื่นเต้นกันยกใหญ่…เมื่อ “ใบสาบเสือ” ต้นไม้ที่มองว่าเป็นวัชพืชไร้ค่าจะกลับมาผงาดมีค่ามีราคา ในฐานะเป็นสมุนไพรที่ถูกยกระดับชั้นให้เป็น “เจลแต้มสิวสาบเสือ”  เผยภายในสิ้นปี 59 ได้ลองใช้แน่นอน

ดูกันชัดๆ...ต้นสาบเสือ
ดูกันชัดๆ…ต้นสาบเสือ

สืบเนื่องจาก นางสาวจุฑามณี  แสงสว่าง และคณะ สังกัดศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสาบเสือ ซึ่งเป็นไม้ล้มลุก และพบว่า ใบและดอกของสาบเสือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยสรรพคุณของสาบเสือมีมากมาย สามารถใช้เป็นยารักษาแผลสด สมานแผล ถอนพิษแก้อักเสบ แก้น้ำเหลือง ต้านแบคทีเรียและเชื้อรา จึงได้ทำการพัฒนาเป็นเจลแต้มสิวสาบเสือ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัดสาบเสือเป็นส่วนผสม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เจลแต้มสิวสาบเสือ” ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11246

จากความสำเร็จดังกล่าว ได้เป็นที่มาของการต่อยอดเชิงพาณิชย์  โดยเมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “เจลแต้มสิวสาบเสือ” เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เฮิร์บ รีพับลิค จำกัด  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวสุมาลี  สรรค์ศิริกุล ประธานบริษัท เฮิร์บ รีพับลิค จำกัด ร่วมกันลงนามข้อตกลง พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ นางมธุกร สรรค์ศิริกุล ลงนามในฐานะพยาน

เจลแต้มสิวสาบเสือ...แถลงข่าวความสำเร็จร่วมกัน
บรรยากาศแถลงข่าวความสำเร็จ…

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการนำผลงานวิจัยไปขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนที่จะนำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผลงานวิจัย และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะใบสาบเสือเป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่ได้นำมาวิจัยว่ามีคุณประโยชน์ทำเป็นยารักษาสิวได้

“ประเทศไทยของเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตร ทางมหาวิทยาลัยจึงคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ ตรงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นหนักในเรื่องนวัตกรรมทางด้านเกษตรและอาหารมาก”

คุณจุฑามณี แสงสว่าง นักวิจัย...ได้รับความสนใจจากสื่อ
คุณจุฑามณี แสงสว่าง นักวิจัยใบสาบเสือ…ได้รับความสนใจจากสื่อ

ทางด้าน  นางสาวจุฑามณี  แสงสว่าง ผู้ทำงานวิจัยใบสาบเสือกล่าวว่า ตนเองและคณะได้ทุ่มเทเป็นอย่างมาก จนงานวิจัยสำเร็จใช้ได้ผลจริง โดยที่ผ่านมาได้นำไปทดลองกับเยาวชนที่เป็นสิว ที่สถานพินิจ จำนวน 50 คน จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก และจากจุดนี้คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเกษตรกรที่ปลูกใบสาบเสือ ซึ่งปกติขึ้นเองตามตามชาติ มองแค่ว่าเป็นวัชพืช จนถูกปราบถูกตัดทิ้ง แต่เมื่อถูกนำไปผลิตเป็นเจลแต้มสิวจะกลับมามีมูลค่าทันที

“เวลานี้เกษตรกรเริ่มตื่นตัวที่จะอนุรักษ์และปลูกใบสาบเสือ เช่น ที่นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ฯลฯ โดยทางเราจะไปแนะนำวิธีการปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ รวมทั้งการแปรรูปเป็นตากแห้งและบด เพื่อส่งมาขายให้กับบริษัทที่รับซื้ออีกที”

คุณสุมาลี สรรค์ศิริกุล ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิตเจลแต้มสิวสาบเสือ ให้สัมภาษณ์สื่อ
คุณสุมาลี สรรค์ศิริกุล ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิตเจลแต้มสิวสาบเสือ ให้สัมภาษณ์สื่อ

ส่วน นางสาวสุมาลี  สรรค์ศิริกุล ในฐานะผู้ผลิตเจลแต้มสิวสาบเสือ กล่าวว่าได้เห็นงานวิจัยใบสาบเสือจากการที่นำมาแสดงในงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ผ่านมา และมั่นใจมากว่างานวิจัยใบสาบเสือเป็นงานที่มีคุณค่าต่อวงการสมุนไพรไทย ซึ่งเราทราบดีว่ามีสมุนไพรต่างๆที่สามารถทำเป็นยารักษาโรคได้

“เรามั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวสาบเสือจะมีคุณสมบัติที่รักษาสิวให้กับวัยรุ่นเมืองไทย รวมทั้งคนทั่วโลกก็เป็นสิวเช่นกัน และจุดเด่นของเราคือมีเป็นยาที่สกัดมาจากพืช ซึ่งเป็นกระแสโลกที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ภายในปี 59

คณะนักวิจัยและเพื่อนๆร่วมยินดี
คณะนักวิจัยและเพื่อนๆ ร่วมยินดี

อนึ่ง “เจลแต้มสิวสาบเสือ” เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว มีลักษณะเป็นเจลแต้มสิวกึ่งของเหลว เนื้อละเอียดค่อนข้างใส สีเขียว ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรไทยซึ่งเป็นสารสกัดจากใบสาบเสือ ใช้แต้มหัวสิวหรือทาบางๆ บริเวณที่เป็นสิว จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโพรพิโอนิแบคทีเรียม แอคเน่ (Propionibacterium acnes) ที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิว อีกทั้งยังลดการอักเสบของผิว ทำให้สิวหายและไม่เกิดร่องรอยที่เกิดจากการอักเสบ เนื่องจากใบของสาบเสือมีสารสำคัญ คือ สารกลุ่มเทอร์พีนอยด์และฟลาโวนอยด์หลายชนิด โดยสารสำคัญเหล่านี้จะไปออกฤทธิ์ที่ผนังเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดหดตัว ห้ามเลือด ต้านการอักเสบ ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายชนิด ทั้งเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย

น่ารู้ : สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “สาบเสือ” ก็เพราะว่าดอกของต้นสาบเสือจะไม่มีกลิ่นหอมเลย แต่จะมีแต่กลิ่นสาบคล้ายสาบเสือ คนโบราณเวลาวิ่งหนีสัตว์ดุร้ายจะวิ่งเข้าดงสาบเสือเพื่อช่วยอำพรางให้ปลอดภัย เพราะสัตว์จะไม่ได้กลิ่นคน

(ขอบคุณ : นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. /24 สิงหาคม 2559)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated