สัมมนา มะพร้าวน้ำหอม 21 พ.ค.นี้...ให้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง?
มะพร้าวน้ำหอมไทย เป็นผู้นำ "เบอร์ 1" สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก แต่จะทำอย่างไรให้แชมป์อยู่กับเรานานๆ (ภาพนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานเกษตรแฟร์ปี 59)

เป็นที่รับรู้กันว่าเวลานี้ มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปภายในประเทศยังมีความต้องการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอีกมาก ตลอดจนเพื่อการส่งออก ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้นำสามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ในนามของ “Aromatic coconut from THAILAND” โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่าพันล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี

การเป็นผู้นำหรือการเป็นแชมป์นั่นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะประเทศไทยมีพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถรักษาแชมป์ไว้นานๆ นั่นหมายถึงว่าให้เกิดความยั่งยืน เพราะทุกวันนี้ เราต้องยอมรับว่า ปัญหาการผลิตยังมีอีกมากที่เรายังแก้กันไม่สุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัดต้นพันธุ์ที่ถูกต้อง “ต้นไหนหอมไม่หอม” หรือปลูกไปแล้วจะดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี หรือติดผลดี และสิ่งคัญทำอย่างไรให้มีน้ำหอมสม่ำเสมอ ยังไม่รวมปัญหาอื่นๆจิปาถะ

คือเรายังสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือผลิตให้มีคุณภาพให้มีความแน่นอนได้มากกว่าที่เป็นอยู่…

“มาช่วยกันพัฒนาอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเติมความรู้ลงไป”

วิจัยพัฒนามะพร้าวน้ำหอมไทย
ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ขณะนั้นผู้เขียนกำลังทำเรื่องมะพร้าวน้ำหอมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ได้พบกับ รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนามะพร้าวน้ำหอม… ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบัดนี้งานวิจัยดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้ว

ด้วยเหตุนี้  “เกษตรก้าวไกลดอทคอม” จึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้น ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “มะพร้าวน้ำหอม โอกาสทองของเกษตรกร จริงหรือ?” โดยร่วมมือกับพันธมิตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และวารสารเคหการเกษตร กำหนดจัด วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์
คณะผู้จัดสัมมนา เข้าหารือกับ รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ …คนขวาคือ อ.เพิ่ม สุรักษา ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ส่วนซ้ายมือ พรศักดิ์ พงศาปาน หรือ ลุงพร สอนอาชีพ

ในการสัมมนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง?

  1. ทำอย่างไรให้มะพร้าวน้ำหอมติดผลดีและมีความหอมสม่ำเสมอ?

หัวข้อนี้จะให้ความรู้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอม ตั้งแต่สถานการณ์การผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมการแปรรูป และจะลงลึกในเรื่องของการดูแลจัดการให้ผลผลิตดีและมีความหอมสม่ำเสมอ ตั้งแต่เรื่องการคัดพันธุ์ การปลูกที่เหมาะสม การจัดการเรื่องธาตุอาหาร น้ำและปุ๋ย รวมทั้งปัญหาที่ทำให้ผลแตกเกิดจากอะไรบ้าง

ผู้ที่จะบรรยายในหัวข้อนี้ คือ รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง “การบังคับมะพร้าวให้ติดผลดี ด้วยเทคนิคการผสมเกสร” โดย รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่ได้ทดลองปฎิบัติและได้ผลดี 80 %

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบสมัยใหม่
แปลงปลูก มะพร้าวน้ำหอม ของ อาจารย์เปรม ณ สงขลา จะนำมาเป็นแนวทางให้กับผู้เริ่มต้น…
  1. ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี?

หัวข้อนี้จะให้ความรู้สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นปลูกโดยเฉพาะ ตั้งแต่การวางแผนปลูก การลงทุน การวางผัง สายพันธุ์ การยกร่อง การปลูกพืชแซม ฯลฯ สิ่งสำคัญที่สุดจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมแห่งอนาคต

โดยผู้ที่จะมานำเสนอในเรื่องนี้ก็คือ อาจารย์เปรม ณ สงขลา บรรณาธิการใหญ่เคหการเกษตร จะนำกรณีศึกษาของตนเองที่พลิกแปลงนาข้าวมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอีก 30 ไร่ ที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

คุณประยูร วิสุทธิไพศาล
คุณประยูร วิสุทธิไพศาล กับ ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก
  1. มะพร้าวน้ำหอมอย่างไรที่ตลาดต้องการและตลาดอยู่ที่ไหนบ้าง?

หัวข้อนี้จะให้ความรู้เรื่องการผลิตมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิคว่าทำอย่างไร บริหารจัดการอย่างไรให้มีผลผลิตดี และมาตรฐานที่โลกต้องการคืออย่างไร

ผู้ที่จะมาตอบคำถามหรือให้ข้อมูลในเรื่องนี้ก็คือ คุณประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชสวน โดยเฉพาะเป็นเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิค 400 ไร่ และเป็นผู้นำรวมกลุ่มเกษตรกรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จ.ราชบุรี” ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถส่งมะพร้าวน้ำหอมไปขายในยุโรปและหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย

สำหรับเรื่องของตลาดในประเทศ จะได้ฟังประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอม โดย คุณธานี ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าของแบรนด์ “โคโค่เฟรซ” เจ้าตลาดมะพร้าวน้ำหอมส่งขายร้านเซเว่นฯ

ทั้งหมดที่นำมาบอกกล่าวนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ทั้งผู้ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้ว และผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปลูกใหม่

สำหรับในการสัมมนาครั้งนี้ ขอบอกกันตรงๆว่าไม่ได้มีงบประมาณจากไหนมาอุดหนุน ใครที่มาก็ต้องช่วยกันออกค่าลงทะเบียน 1,000 บาท โดยให้แจ้ง.ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทร.เข้ามา จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด เลขที่ 1422337294 ชื่อบัญชีภัทรานิษฐ์ จีระประเสริฐ เมื่อโอนเสร็จโทร.มายืนยัน โทร. 089 7877373

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจอง โทร. 081 3090599, 089 7877373 หรือ E-mail : lungpornku2@gmail.com หรือ Facebook : ลุงพร สอนอาชีพ

อย่าลืม…มาช่วยกันพัฒนาอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเติมความรู้ลงไป….รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ลงทะเบียน สัมมนามะพร้าวน้ำหอม
สามารถลงทะเบียนผ่านทางไลน์….โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ไว้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated