พ่อเมืองศรีสะเกษ ชวนชิม เงาะ ทุเรียน...งานของดีศรีสะเกษ 10-19 มิถุนายน 2559
พ่อเมืองศรีสะเกษ (คนขวา) กับทุเรียนศรีสะเกษ ผลไม้สร้างชื่อและสร้างรายได้

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พาสื่อมวลชนร่วม เปิดเมืองศรีสะเกษ มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองแห่งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเมืองสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Sisaket Green Agriculture City) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวอินทรีย์ โดยจะเพิ่มพื้นที่การผลิต ส่งเสริมให้ผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และที่มาแรงสุดๆ ก็คือเรื่องของผลไม้ต่างๆ ที่สร้างชื่อและทำรายได้

“การผลิตไม้ผลนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะทุเรียนศรีสะเกษ จะส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ผลิตเพิ่ม แต่จะควบคุมไม่ให้มากเกินความต้องการของตลาด”

สาวๆชอบใจทุเรียนศรีสะเกษ
สื่อมวลชนสาวๆ ชอบใจทุเรียนศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ แผ่นดินทองของอีสานใต้ เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ รวมการผลิตพืชชนิดต่างๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผลิตได้มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สะตอ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน ถือเป็นพืชความหวังใหม่สำหรับเกษตรกร ปัจจุบันมีเงาะพื้นที่การผลิต ประมาณ 1,878 ไร่ ทุเรียน ประมาณ 3,221 ไร่ มีมูลค่าการผลิตไม่น้อยกว่าปีละ 430 ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการตลาด การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน ตามมาตรฐาน GAP รวมไปถึงการรวมกลุ่ม การนำระบบสติ๊กเกอร์ และ QR Code ติดที่ผลผลิตซึ่งใช้ในทุเรียน จะมีรหัสควบคุม ทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนศรีสะเกษมากยิ่งขึ้น

ทุเรียนศรีสะเกษ
ทุเรียนศรีสะเกษ…อร่อยไม่แพ้ใคร

“ทุเรียนศรีสะเกษ ทำไมถึงอร่อย และแตกต่างจากทุเรียนจากแหล่งอื่นอย่างไร เป็นคำถามที่คนศรีสะเกษน่าจะถูกตั้งคำถามจากคนจังหวัดอื่นบ่อยๆ ซึ่งตอบได้ว่าเกิดจากสภาพของดินภูเขาไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณ อ.กันทรลักษ์ และ อ.ขุนหาญ ซึ่งดินเกิดจากการสลายตัวของหินบาซอลท์ หินแอนดีไซด์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกไม้ผล และที่สำคัญมีปริมาณธาตุกำมะถันอยู่ในดินโดยธรรมชาติ จึงส่งผลให้ทุเรียนมีความกรอบ มัน มากกว่าความหวาน จึงอร่อยถูกปาก และความเอาใจใส่ของเกษตรกรที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพจึงทำให้ ทุเรียนศรีสะเกษ อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย” พ่อเมืองศรีสะเกษ ยืนยัน

เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
ชวนเที่ยงาน…เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ผลผลิตปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ต่อเนื่องทุกปี และในช่วงระหว่างวันที่  10-19 มิถุนายน  2559  นี้ จังหวัดฯได้กำหนดจัดงาน เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 59” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จำหน่ายและประกวดผลผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิด สินค้าวิสาหกิจชุมชน  สินค้า OTOP และการประกวดสินค้า OTOP และที่การแสดงทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 4 เผ่าไทย ที่สวยงามตระการตา กิจกรรมภาคบันเทิงการแสดงดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง ประเภทนักเรียน/นักศึกษาขึ้นในงานด้วย ฯลฯ

สื่อมวลชนลุยสวนผลไม้ศรีสะเกษ
สื่อมวลชนลุยสวนผลไม้ศรีสะเกษ

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทัวร์สวนเกษตร อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ซึ่งในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก ค่าเข้าชมสวนเพียง 199 บาทสามารถเลือกชิมผลไม้ชนิดต่างๆ ในสวน เต็มที่ และเต็มอิ่ม ไม่จำกัดจำนวน เพียงแต่ห้ามห่อกลับบ้าน ถ้าอยากได้ให้ซื้อ

วันนี้ ศรีสะเกษ ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ ชนพื้นเมือง 4 เผ่าไทย แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ  หอมกระเทียมชั้นดี เมืองดอกลำดวน แหล่งผลิตเงาะ-ทุเรียน สวนสะตอที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังรอคุณมาสัมผัส…ยินดีต้อนรับทุกท่าน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated