ด่วน! ประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงถ้วยประทาน พระองค์เจ้าโสมสวลี
โปสเตอร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา...น่าสนใจทีเดียว

อาหาร ของแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นอาหารภาคใต้จะหนักไปทางอาหารประเภทปลาหรือสัตว์น้ำเนื่องจากมีทะเลทั้งสองฝั่ง และนิยมความเผ็ดร้อนเพื่อดับกลิ่นคาวของปลา

โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันประกอบด้วยจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ที่มีสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีอัตลักษณ์ความเป็นอาหารพื้นถิ่นมากมาย

เพื่อให้อัตลักษณ์ความเป็นอาหารพื้นถิ่นยังคงอยู่ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดให้มีการประกวดการประกอบอาหาร ประเภทสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่รับประทานร่วมกับข้าวพื้นเมือง (ข้าวดอกยอม ข้าวสังหยด ข้าวเล็บนก ข้าวเฉี้ยง ข้าวเหนียวดำ) ขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชุมเตรียมความพร้อม ประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำมะเลสาบสงขลา
คณะกรรมการจัดประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำโดยอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมเครียมความพร้อม (มรภ.สงขลา-5 เม.ย.59)

“การจัดงานเป็นการประกวดสำรับอาหารหรือภาษาพื้นเมืองว่าจัดเท่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกินอาหารของชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  และสิ่งสำคัญจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน” อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในฐานะประธานจัดงาน กล่าว

อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เว็บไซต์เกษตรก้าวไกลดอทคอม ฯลฯ (รายละเอียดตามโปสเตอร์) และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  จากสมาคมเชฟประเทศไทย  ตัวแทนธุรกิจร้านอาหารภาคใต้ และตัวแทนสื่อมวลชน รวมทั้งนักวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร และปราชญ์ท้องถิ่น มาร่วมเป็นที่ปรึกษาและสักขีพยานในการประกวดครั้งนี้

หลักเกณฑ์ประกวด ที่ควรทราบ

 • วัตถุดิบหลักของอาหารแต่ละรายการในสำรับต้องเป็นวัตถุดิบที่ปลูก เพาะเลี้ยงหรือเก็บเกี่ยวได้จากลุ่มทะเลสาบสงขลา (พื้นที่นับตั้งแต่ต้นน้ำถึงทะเลสาบและคาบสมุทรสทิงพระ)
 • ในสำรับอาหารที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วย กับข้าว 3 อย่าง น้ำพริกหรือเครื่องจิ้มพร้อมผักแนมคู่สำรับ 1 อย่าง และของหวาน 1 อย่าง
 • ทุกรายการในสำรับต้องเป็นอาหารที่มีสูตรและรสชาติแบบพื้นถิ่นปักษ์ใต้ลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยอาจดัดแปลงได้บ้าง แต่ต้องคงลักษณะพื้นถิ่นไว้พอสมควร
 • สำหรับข้าวคู่สำรับ ทางวิทยาลัยฯ จะเป็นฝ่ายจัดเตรียมให้ผู้เข้าประกวดหุงในวันแข่งขัน ประกอบด้วยข้าวดอกยอม ข้าวเล็บนก ข้าวเฉี้ยง ข้าวสังหยดและข้าวเหนียวดำพื้นบ้าน รวม 5 ชนิด

วิธีสมัคร…(เอกสาร/รายละเอียดมีอะไรบ้าง?)

 • ชื่อทีมที่เข้าประกวด
 • รายชื่อสมาชิกร่วมทีม ประกอบด้วยผู้ปรุงไม่เกิน 3 คน และผู้ช่วยไม่เกิน 2 คน พร้อมสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ชื่อรายการอาหารในสำรับ
 • สูตรอาหาร (วัตถุดิบ ส่วนผสมและขั้นตอนการปรุง)
 • ภาพถ่ายอาหารที่จะนำมาจัดสำรับ
 • แนวคิดการนำเสนออาหาร (*ไม่บังคับ)
 • รายละเอียดอื่นๆ (*ไม่บังคับ)

กำหนดรับสมัครและส่งเอกสาร

ส่งเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2559 ที่ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 หรือ โทรสาร 074 608025 หรือ e-mail : numnoi26@gmail.com

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://www2.tsu.ac.th/clw/

ประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานที่จัดประกวด…พร้อมแล้ว

ชิงชนะเลิศ… 11 มิถุนายน 2559      

ผู้สมัครที่ผ่านรอบที่ 1 แล้ว ต้องเข้าร่วมประกวดปรุงอาหารและจัดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรางวัลเงินสด 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล พร้อมรางวัลเงินสด 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจ download รายละเอียดข้อมูล และใบสมัคร ได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/clw/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย โทรศัพท์ 095-681-9660 นางสาวจริยา มาบัว โทรศัพท์ 084-633-7894 หรือ สำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074- 608-025, 091-170-5840 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated