ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ประชุมใหญ่กำหนดทิศทางประจำปี
สมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากประชุมใหญ่ประจำปี

นายมนตรี บุญจรัส (นั่งกลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทีมงานร่วมกันจัดประชุมใหญ่กำหนดทิศทางประจำปี ด้วยนโยบายเข้าถึงเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ ภายใต้แนวคิดอาหารปลอดภัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมถึงวิธีรับมือภัยแล้งด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแบบยั่งยืน ณ ฟาร์มชมรมเกษตรปลอดสารพิษ จังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : สอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่คุณภูวาดล แสนยากุล 02 000 8499 , 081 732 7889

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated